Descoberta de la casa

Descoberta de la casa
Autor: Gemma Olària

Participants: 100 participants d'entre 5 i 12 anys


Edats:
Mitjans (9 - 11 anys)


Espai: Totes les instal·lacions


Durada: 2 hores

Descripció:
Activitat que pretén conèixer les normes i zones de la casa fent proves en cada una d’elles.

Objectius

  • Conèixer les normes dels diferents espais de la casa.
  • Familiaritzar-se amb les instal·lacions.
  • Introduir-se en el Centre d’Interès (CI).

Material necessari

Cartells dels llocs, 7 mapes (un per a cada grup), bolígrafs, diaris, suros de piscina, objecte de valor i llanternes.

Introducció

Aquesta activitat consisteix a dividir els infants en grups d’edats barrejades i que vagin passant per les diferents zones de la casa, fent una prova en cada una d’elles per tal de poder aconseguir les normes d’aquell espai. Seria bo donar a cada espai un nom relacionat amb el Centre d’Interès (per exemple, si fem les colònies sobre pirates, les habitacions poden anomenar-se cabines o “cabina”).

Desenvolupament

Es divideixen els infants en 7 grups d’edats barrejades (es pot fer amb els grups de serveis en cas que en tinguin). A cadascun dels grups se’ls dona un mapa amb les diferents zones marcades i se’ls explica que hauran de passar per totes elles seguint l’ordre que vulguin.

A partir d’aquí els diferents equips tenen dues hores per poder anar fent les proves. Quan superen una prova, el grup obtindrà les normes d’aquell espai que hauran de llegir i comentar entre totes les persones de l’equip.

Alguns exemples de proves:

  • Habitacions: L’habitació estarà a les fosques i vigilada per alguns monitors/es que, amb llanternes, seguiran sempre un mateix recorregut prèviament marcat. Els participants hauran de trobar un objecte de valor a l’habitació sense ser vistos pels vigilants. Qui sigui descobert haurà de tornar al principi.

  • Piscina: Es divideix el grup en 3 o 4 persones, A cada grup se li dona un suro de piscina que hauran de posar a l’aigua i fer que arribi fins a l’altre costat.

  • Menjador: Hi haurà diaris i bolígrafs amagats pel menjador. El grup haurà de subratllar en un diari el màxim de vegades una mateixa paraula (mínim de 4 lletres). La paraula la decideixen abans de començar el joc.

Avaluació

Un cop acabada l’activitat cada grup seurà amb un parell de monitors/es que els ajudaran a avaluar l’activitat, parlant sobre com han treballat com a grup i valorant també les diferents normes que han anat aconseguint en les diferents proves.

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: