En el quotidià, improvisem?

En el quotidià, improvisem?
Autor: Sílvia Sanz Sender

Participants: Monitors i monitores a partir de 8 participants


Edats:
Monitors/es


Espai: Qualsevol


Durada: A partir de 20 minuts

Descripció:
Joc d’improvisació per a reflexionar sobre el quotidià

Objectius

 • Reflexionar sobre el quotidià al Centre d’Esplai.
 • Treballar la cohesió d’equip.
 • Elaborar propostes per a situacions concretes sobre el quotidià.

Material necessari

Targetes amb les situacions i els rols de cada participant

Introducció

Aquest joc d’improvisació consisteix a representar situacions sobre el quotidià a les activitats de l’Esplai amb diferents rols. Amb les improvisacions s’intentarà reflexionar sobre aquestes situacions i la manera que cada equip de monitors/es utilitza per treballar-ho amb els seus infants i adolescents.

Desenvolupament

En funció del nombre de participants, aquests es dividiran en equips de 7/8 persones. Si no són suficients per fer diferents equips, el grup sencer serà qui interpreti les diferents situacions.

Una vegada fets els equips, es repartirà a cada integrant del 1r equip un paperet amb la situació a representar i quin ha de ser el seu rol dins d’aquesta situació. Hi haurà paperets amb una situació i un rol bastant obert a la imaginació de la persona i d’altres on el rol estarà més definit i, per tant, el participant s’haurà de cenyir a les indicacions. Es tracta d’un joc d’improvisacions, per tant, en el moment en què els participants tinguin la informació sobre quin paper han de representar han de començar l’actuació (sense posar-se d’acord amb els altres “actors/actrius”). Cal definir papers una mica diferents dels que s’està acostumant per poder sortir de la zona de confort i donar peu a la reflexió.

A tall d’exemple proposem 3 situacions amb diferents rols.

 • Representació d'un dinar a colònies, campaments o casal d'estiu:
  • Estàs en un dinar de colònies/campaments o casal d’estiu i ets un infant del Senegal que estàs acostumat a menjar amb les mans i d'una mateixa safata. (Se’n pot fer més d’un)
  • Estàs en un dinar de colònies/campaments o casal d’estiu i al teu Esplai esteu acostumats/des a menjar monis i infants en taules diferents. (Se’n pot fer més d’un)
  • La resta que no tinguin paper més definit:
   • Estàs en un dinar de colònies/campaments o casal d’estiu. Fes el que faries tu en aquesta situació.
   • Estàs en un dinar de colònies/campaments o casal d’estiu. Fes el contrari del que faries tu en aquesta situació.
  • Estones lliures:
   • Estàs en una estona lliure i ets un infant i tens son. Demanes al teu monitor/a que vols anar a dormir.
   • Estàs en una estona lliure i ets un moni de fa molts anys i fumes amb els infants a les estones lliures.
   • La resta que no tinguin paper més definit:
    • Estàs en una estona lliure. Fes el que faries tu en aquesta situació.
    • Estàs en una estona lliure. Fes el contrari del que faries tu en aquesta situació.
   • Reunions de monis:
    • Estàs a una reunió de monis i ets qui sempre explica anècdotes a les reunions.
    • Estàs a una reunió de monis i ets qui vol anar al lio per acabar ràpidament la reunió i anar a dormir.
    • La resta que no tinguin paper més definit:
     • Estàs a una reunió de monis. Fes el que faries tu en aquesta situació.
     • Estàs a una reunió de monis. Fes el contrari del que faries tu en aquesta situació.

Després de cada situació es comenta quin és el rol de cadascú/na i es pot comparar amb com es treballen aquestes situacions a l’Esplai.

Avaluació

A partir de les reflexions fetes i dels debats creats a cada situació es poden fer propostes per millorar el treball del quotidià a les activitats dels Centres d’Esplai.

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: