Juguem al trivial?

Juguem al trivial?
Autor: Alicia Capilla, Carla Gómez, Pau Alabau, Pau Mateu i Rut Bertran

Participants: Monitores i monitors dinamitzadors de l’activitat


Edats:
Monitors/es


Espai: Indiferent


Durada: Entre 30 i 45 minuts

Descripció:
Proposta d’avaluació creativa pensada per alumnes del curs de directors dels residencials del MCECC i que es pot adaptar segons necessitats per avaluar una activitat de dissabte, activitat general d’esplai o un projecte.

Objectius

  • Avaluar l’activitat de manera dinàmica.
  • Adonar-se dels errors en la preparació i la realització d’una activitat.
  • Reflexionar sobre la distribució de funcions i taques de l’equip.
  • Ser crític amb un mateix.

Material necessari

Cartolina o paper de color verd, vermell i groc, blue tack i paper craft (paper d’embalar).

Introducció

Amb el paper craft es dibuixarà un cercle gran i es dividirà l’interior en triangles que se’n faran tants com monitors/es tingui l’equip. També es prepararan per a cada persona de l’equip un triangle vermell, groc i verd.

Desenvolupament

Un cop tinguem preparat amb el paper craft el cercle amb els triangles, la persona encarregada de la dinamització de l’activitat repartirà a cada monitor i monitora un triangle de color verd, vermell i groc prèviament.

Quan tothom els tingui, serà el moment en què els dinamitzadors proposaran un ítem a avaluar pels monitors/es sobre l’activitat a avaluar. Es deixarà un parell de minuts com a molt perquè hi puguin reflexionar. Un cop passat el temps, cada persona de l’equip col·locarà sobre el cercle el triangle vermell, groc o verd segons la seva avaluació. El criteri per triar si serà d’un color o un altre seguirà els colors del semàfor: si creuen que s’ha desenvolupat de manera correcte (verd); si hi ha coses a millorar (groc) o si ha estat molt malament (vermell). Un cop tot l’equip hagi deixat el triangle al cercle serà el moment d’avaluar.

Avaluació

Un cop s’hagin omplert els espais veurem de forma visual quina és la valoració de tot l’equip sobre aquell punt a avaluar. Això ens permetrà iniciar un petit debat per parlar i valorar amb el conjunt de l’equip aquell aspecte concret de l’activitat i, fins i tot, el paper que ha tingut cada persona en el desenvolupament i l’execució de l’activitat. Aquest sistema d’avaluació està pensat per anar avaluant ítem per ítem i seguidament fer una reflexió conjunta que ens permetrà ser més específics.

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: