“Guítian”: plats de fang que es trenquen fàcilment

“Guítian”: plats de fang que es trenquen fàcilment
Autor: Istar Montull

Participants: Infants entre 8 i 12 anys


Edats:
Mitjans (9 - 11 anys)


Espai: Espai obert o sala amb espai per moure’ns.


Durada: Entre 15 i 20 minuts

Descripció:
“Guítian” en llengua panjabi o "plats de fang que es trenquen fàcilment" és un joc tradicional de la zona panjabi de Pakistan. Hi juguen dos equips d’entre tres i cinc persones cada un, on s’enfronten per tal de defensar i atacar el tòtem.

Objectius

  • Conèixer jocs tradicionals d’altres orígens.
  • Treballar la rapidesa d’estímuls i coordinació.

Material necessari

  • Tòtem (fet amb un mínim de tres peces, una sobre l’altra): poden ser plats, cubells, caixes apilonades en vertical...
  • Pilota

Introducció

Fem dos equips no gaire nombrosos, d’entre tres i cinc persones cada equip. Prèviament, marcarem el lloc on estarà situat el tòtem i també marcarem, a distància exacta per als dos equips, a una distància mínima de dos metres del tòtem, on estan posicionats els dos equips contraris. Un equip a la banda oposada del tòtem, en referència a l’altre equip.

Desenvolupament

Un equip disposa d’una pilota per destrossar el “tòtem” (que tradicionalment a Pakistan juguen amb plats de fang) i la llença per tal separar les diferents parts del tòtem. Un cop l’ha desmuntat, l’altre equip ha de córrer per agafar la pilota i tocar, amb la pilota a la mà, els participants de l’altre equip (aquell que ha destrossat el tòtem), mentre tornen a construir el tòtem.

L’equip 1 destrueix el tòtem llençant-hi la pilota i immediatament ha de córrer a tornar-lo a construir, de la mateixa manera que estava abans de destruir-los. L’equip 1 haurà d’esforçar-se a fer-ho ràpid abans que l’equip 2 reculli la pilota, ja que sinó tindrà risc de matar l’equip. L’equip 2 haurà d’esforçar-se a matar (tocant a cada participant de l’equip 1 amb la pilota a la mà) a tots els participants per poder guanyar la partida.

L’equip 1 començarà en possessió de la pilota, i amb l’objectiu de destruir i reconstruir el tòtem a alta velocitat. Un cop s’hagi acabat aquesta partida ràpida, la tornarem a repetir canviant els rols. Així doncs, l’equip 2 serà qui té possessió inicial de la pilota per destrossar el tòtem.

S’atribuirà un punt a l’equip guanyador.

Si l’equip que llença la pilota, aconsegueix tornar a construir el tòtem, sense que s’hagi matat a tots els participants del seu equip, rebrà un punt com a guanyadors de la partida.

Si l’equip 2 mata a tots els participants de l’equip 1 tocant-los amb la pilota, abans que l’equip 1 hagi recollit totes les peces del tòtem i les hagi reconstruït perfectament, l’equip 2  serà guanyador d’aquella partida.

Podem posar guanyador oficial l’equip que arribi primer a 3 partides guanyades.

Avaluació

Un cop acabat podem fer un espai de reflexió amb preguntes com:

  • Us ha agradat?
  • Us ha semblat divertit?
  • Heu treballat a gust i bé amb el vostre grup d'equip?
  • Heu pogut trobar una bona estratègia per millorar la tècnica del guítian?
  • Heu trobat adequat el material del joc?
  • Com milloraríeu d'aquest joc?

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: