El meu paper al grup

El meu paper al grup
Autor: Pere Muñoz

Participants: Un grup d’entre 5 i 25 persones, aproximadament. Poden ser els monitors o grups a partir de la preadolescència.


Edats:
Grans (12 - 15 anys) - Joves (16 - 18 anys) - Monitors/es


Espai: Una sala àmplia


Durada: 1 hora i mitja. És important que sigui en l’inici d’un trimestre.

Descripció:
Dinàmica per conèixer i vivenciar els principals rols que hi pot haver en un equip. També relacionarem els rols amb estils comunicatius més positius que permetin la cohesió i l’optimització del treball grupal.

Objectius

Per als dinamitzadors:

  • Presentar alguns rols i la seva manera de comunicar-se.
  • Fer reflexionar sobre els diferents papers que poden tenir les persones que formen part d’un equip.
  • Avaluar els diferents rols i estils comunicatius dels membres del nostre grup.

Per als participants:

  • Reconèixer els diferents rols que poden existir dins d’un grup o d’un equip.
  • Prendre consciència del propi paper en un grup o en un equip humà.
  • Vivenciar estils comunicatius i els diferents rols dins d’un grup.


Material necessari

  • Cadires per a tothom
  • Papers de color
  • Paper d’embalar

Introducció

Per començar l’activitat haurem de tenir a tots els participants en la sala. Els rebrà el dinamitzador que els donarà la benvinguda.

Desenvolupament

La dinàmica comença amb una única instrucció:

“Teniu 20 minuts per fer grups de cinc i fer una proposta d’activitats pel trimestre que comencem”.

És possible que apareguin dubtes o preguntes. La nostra resposta ha de ser: “Com vulgueu”. El que volem és que aflorin els rols i les maneres de fer dels participants.

Un cop han passat els 20 minuts es comenta què ha passat, les reaccions de cada un, què hem aportat...

Seguidament, ens fixem en cinc possibles rols dins del grup:

1. Coordinador: amb capacitat d’organitzar i dirigir el grup.
2. Elaborador: aporta força idees i propostes.
3. Avaluador: jutja si s’acompleixen els resultats.
4. Obstructor: busca l’enfrontament i participar per rectificar o contradir.
5. Conciliador: Sempre busca el consens i vetlla per les relacions humanes.

Seguidament, cada grup de cinc ha de concretar les idees que han sortit a la primera dinàmica per elaborar una proposta concreta de programació del trimestre. Asseguts a la cadira, cada participant té assignat un dels cinc rols comentats. Ha de fer l’esforç de participar des del rol que té assignat. Cada vegada que un participant parli, haurà d’acompanyar-lo d’un moviment. Si el comentari és positiu s’haurà de posar sobre la cadira, si el comentari és negatiu haurà de seure a terra i si és neutre romandrà assegut.

Avaluació

Finalment, en parelles, els participants poden recollir en petits papers de color allò que els queda de la dinàmica i sobre les aportacions dels cinc possibles rols que ens podem trobar en un equip. D’aquesta manera es podrà analitzar els punts forts i febles de cada rol. Aquests es poden enganxar en un paper d’embalar comú i tenir-ho a la sala de l’equip al Centre d’Esplai.

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: