Portadors/es i guies

Portadors/es i guies
Autor: Òscar Medina

Participants: Entre 10 i 40 persones


Edats:
Mitjans (9 - 11 anys) - Grans (12 - 15 anys) - Joves (16 - 18 anys) - Monitors/es


Espai: Espai gran, interior (aula)


Durada: Entre 40 minuts i 1 hora i mitja

Descripció:
Dinàmica per treballar l'autogestió d’equip i la presa de decisions a partir d’un circuit ple d’obstacles.

Objectius

Objectius per als monitors/es:

  • Observar els diferents tipus de comportaments.
  • Estimular les capacitats organitzatives dels/les participants.

Objectius per als infants o joves:

  • Treballar la comunicació.
  • Potenciar el treball en equip.
  • Afavorir la presa de decisions.

Material necessari

  • Un globus de grans dimensions
  • Cinta de paper
  • Taules
  • Cadires
  • Material per obstaculitzar el pas

Introducció

Joc cooperatiu amb un sol equip (tot el grup). Qui dinamitzi l’activitat ha d’haver marcat per la sala un trajecte en ziga-zaga fet de cinta de paper i haver-hi posat alguns obstacles: cadires, taules, ell/a mateix/a...

Desenvolupament

Mínim 4 persones (portadors/es) han de transportar un globus gran, amb el cap, per sobre del circuit assenyalat des del punt A fins al punt B. Sempre hi ha d’haver mínim 2 portadors tocant la línia amb un peu cadascú. La resta són guies que donen suport als portadors, es poden intercanviar, etcètera.

Els portadors només poden tocar el globus amb el cap i entre ells, en cap cas poden tocar els/les guies, al mateix temps els/les guies tampoc poden tocar els/les portadors/es, però sí que poden tocar el globus amb qualsevol part del cos.

Els obstacles estaran als costats i al mig del camí. Aquests es poden superar, però no apartar. Si cau el globus, tornen a començar. Si no treballen en equip, perden el joc. Tothom ha de participar d’una manera o altra. Si hi ha persones del grup que no participen, perden el joc. No hi ha límit de temps. Només disposen de dues vides (normalment la primera vida la solen perdre i a partir de la segona, remunten).

Avaluació

Un cop acabada l’activitat aprofitarem per comentar amb tot el grup com ha anat. Algunes preguntes per reflexionar són si l’han trobat massa caòtica, quin grau de participació ha tingut cadascú, si han fet els dos rols, si han notat canvis en perdre el primer punt de vida, si hi ha hagut lideratges, de quins tipus, com ens hem comunicat? S’ha rebut bé aquesta comunicació per part de tothom?

Podem iniciar un debat a partir d’alguna de les aportacions que es facin. Per finalitzar, es pot parlar de la funcionalitat que té treballar amb grups més reduïts.

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: