Fes el que jo dic, però...

Fes el que jo dic, però...
Autor: Fali Jiménez

Participants: L'equip educatiu


Edats:
Monitors/es


Espai: Una sala àmplia on càpiguen tots els participants


Durada: Entre 25 i 45 minuts

Descripció:
Dinàmica de coneixement del grup de treball per tal de conèixer i definir millor les tasques que ha de realitzar cada persona.

Objectius

Objectius per als monitors/es:

 • Detectar i/o observar les reaccions de les persones i les pròpies per analitzar-les.
 • Estar atents/es a la informació que rebrem perquè pot ser contradictòria. Tenir capacitat d’escolta.
 • No perdre la concentració.

Material necessari

 • Dos pots

 • Paper

 • Bolígraf

Introducció

Amb aquesta dinàmica es busca descobrir com són les persones per decidir quines tasques, funcions o responsabilitats pot assumir cada persona dins de l’equip.

Desenvolupament

Hi haurà un dinamitzador/a i la resta de participants es posaran en rotllana i agafats de les mans. El dinamitzador/a de la dinàmica dirà:

 • Heu de fer i dir el que jo digui! o...
 • Heu de fer el que jo digui i dir el contrari del que jo digui! o...
 • Heu de fer el contrari del que jo digui i dir el que jo digui! o...
 • Heu de fer i dir el contrari del que jo digui!

D’aquesta manera, quan es doni la instrucció, la resta de participants l’han de seguir. Abans de començar podem restringir les paraules en: dins, fora, dreta, esquerra, avall, amunt, etcètera. També serà competència del dinamitzador/a dir com es duran a terme aquestes accions: fent salts, passes, voltes o que mai ens podem deslligar, etc.

Exemple 1:

 • Dinamitzador/a: Fent passos, heu de fer i dir el que jo digui!
 • Dinamitzador/a: Dins!
 • Participants: Fem un pas a l’interior del cercle i diem tots a la vegada: Dins!

I així amb esquerra, fora, dreta, avall, etc.

Exemple 2:

 • Dinamitzador/a: Fent salts, heu de fer el que jo digui i dir el contrari del que jo digui!
 • Dinamitzador/a: Esquerra!
 • Participants: Fem un salt a l’esquerra i diem tots a la vegada: Dreta!

També podem posar-hi variants un cop que la dinàmica oficial no doni més de si i estigui ben apresa.

1. Dinamitzador/a: Cada persona de la rotllana tindrà un nombre parell o senar.

 • Els senars: Heu de fer i dir el que jo digui.
 • Els parells: Heu de fer el que jo digui i dir el contrari del que jo digui.

2. Dinamitzador/a: Tothom de cara a la paret repartits/es per la classe, i penseu dues opcions: groc o verd a tall d’exemple. Quan el dinamitzador digui l’acció, els grocs s’han de trobar al centre, agafar-se de les mans en una rotllana fer el contrari del que jo digui i dir el que jo digui!. Els verds també us heu de trobar al centre, agafar-vos de les mans en una rotllana i heu de fer i dir el contrari del que jo digui!

 • Acció: Esquerra!

Avaluació

A partir de l’observació individual i col·lectiva, coneixerem com actua cada persona individualment i de grup quan posem un repte nou.

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: