La força de l’equip

La força de l’equip
Autor: Maria Àngels Armengol

Participants: 10 monitors/es


Edats:
Monitors/es


Espai: Interior: aula


Durada: 1 hora

Descripció:
Les emocions són un aspecte rellevant que hem de cuidar en els infants, ja que ajuden al desenvolupament global de les capacitats.

Objectius

Per als monitors/es:

  • Cohesionar l’equip de monitors.
  • Respectar la diversitat de membres de l’equip.
  • Adquirir habilitats d’empatia i escolta activa.

Material necessari

Targetes amb les paraules: organitzat, animat i actiu.

Introducció

El dinamitzador/a lliura a cada membre de l’equip una targeta amb les paraules següents: organitzat, animat i actiu. A continuació, cada membre de l’equip ha de valorar de l’1 al 3 amb quin se sent més identificat.

Desenvolupament

Les persones s’agrupen per afinitats i cada grup ha d’explicar als companys una situació en la qual s’hagin comportat de manera:

  • Organitzada: han intentat que tots els infants participin i treballin de manera col·laboradora.
  • Animada: han felicitat els infants i els han dit paraules boniques.
  • Activa: han buscat tot allò que ha faltat i han preparat les activitats quan hi ha hagut situacions que han comportat una modificació de la planificació prevista.

A continuació, els membres de l’equip que han escoltat els casos proposats, faran propostes d’estratègies i eines als companys per ser més organitzats, animats i actius.

D’aquesta manera, els membres de l’equip crearan un espai de reflexió i d’intercanvi de propostes que el dinamitzador/a anirà regulant i moderant en les intervencions.

Avaluació

El dinamitzador/a anotarà en una graella d’observació si els membres de l’equip han participat ja sigui explicant una situació o bé donant una estratègia a les persones que hagin explicat una situació.

Es durà a terme també una valoració amb els participants de tipus qualitatiu en la qual es compartirà el grau de satisfacció de la dinàmica destacant aquelles propostes que creguin que podran adaptar en el seu dia a dia.

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: