Ciutadans de l’avui: la roda de la satisfacció

Ciutadans de l’avui: la roda de la satisfacció
Autor: Gemma Muñoz

Participants: Grup de joves d’entre 16 i 18 anys


Edats:
Joves (16 - 18 anys) - Monitors/es


Espai: Irrellevant


Durada: 5 hores

Descripció:
Des d’un punt de vista pedagògic, la innovació fa referència al canvi en les metodologies d’ensenyament i aprenentatge que es fan servir. En una societat canviant, les metodologies en educació amb infants i joves han de permetre buscar constantment la satisfacció de les necessitats reals del nostre dia a dia, que són ben diferents d’aquelles amb les quals es van establir les bases de l’educació de fa 10, 15 o 20 anys. La manera de fer ha de canviar perquè la realitat és canviant.

Objectius

Per als monitors/es:

  • Conèixer de primera mà els camps en els quals els joves veuen mancances socials.
  • Establir un pla d’acció que permeti als joves oferir-se des de les seves capacitats per millorar quelcom.
  • Desenvolupar la identitat de la comunitat, el barri, el poble, la zona a la qual pertanyen.

Per als infants o joves:

  • Aportar valor afegit a algun sector de la societat on s’observen mancances.
  • Desenvolupar l’autoestima.
  • Construir vincles socials amb la comunitat, el barri, el poble o la zona a què pertanyen.

Material necessari

Tot allò que els joves requereixin i puguin aconseguir pels seus propis mitjans. 

Introducció

Aquesta roda de la satisfacció inclou àrees rellevants en la vida en comunitat que influeixen en el desenvolupament de qualsevol infant i jove. Cadascun dels participants ha d’indicar en quina mesura la comunitat a la qual pertany (barri, poble...) satisfà les necessitats dels joves de la seva edat en les diferents àrees. Podran marcar gràficament en quin percentatge els satisfà la salut, la informació, l’accés a la tecnologia… Per tant, a cada part de la roda trobaran un títol com ara: informació sexual, sinceritat en família, accés a la tecnologia, espais per a joves a la comunitat, representació dels joves en els estaments socials, respecte dels interessos dels joves, mesures per al canvi climàtic, models d’organització social i presa de decisions...

Els temes proposats poden ser canviats per d’altres que els joves considerin més significatius segons el seu criteri, de manera que cada roda de la satisfacció serà diferent de la resta.

Desenvolupament

Un cop cada participant ha indicat quin és el nivell d’assoliment de les àrees, pot identificar en quina d’aquelles on es detecten més mancances poden fer aportacions personalment i, per tant, proposar millores significatives. La idea és que els joves es puguin agrupar segons la voluntat de canvi que tenen i puguin fer per parelles o petits grups una proposta d’acció a la comunitat el màxim de realista possible i que es pugui dur a terme. Aquestes partiran d’aspectes socials en els quals ells hagin detectat més dèficit per la seva experiència personal gràcies a la mateixa experiència.

Avaluació

El que es pot avaluar d’aquesta activitat és la implicació real que genera en els joves la proposta per tal de cobrir necessitats a altres persones que ells considerin no cobertes en el seu cas. Serà interessant que els responsables de l’activitat mostrin una actitud d’observació constant per acompanyar aquells joves que tinguin dificultats per trobar l’àrea en què volen aportar. De la mateixa manera, caldrà acompanyar aquells qui tinguin propostes poc realistes o fora del seu abast.

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: