Les emocions

Les emocions
Autor: Maria Àngels Armengol

Participants: 25 alumnes de 6 a 8 anys


Edats:
Petits (4 - 8 anys) - Monitors/es


Espai: Interior


Durada: 2 hores

Descripció:
Les emocions són un aspecte rellevant que hem de cuidar en els infants, ja que ajuden al desenvolupament global de les capacitats.

Objectius

Per als monitors/es:

  • Conèixer les característiques emocionals de cada nen i nena.
  • Crear al voltant dels infants un clima afectiu que proporcioni seguretat.

Per als infants o joves:

  • Reconèixer les pròpies emocions per expressar-les de forma conscient.
  • Observar les possibilitats expressives identificant les emocions pròpies i alienes.

Material necessari

  • Cartolines
  • Colors
  • Regle
  • Tisores  

Introducció

Es lliura a cada alumne una cartolina d’un color amb el dibuix d’una emoció. Els alumnes es disposen per l’espai i han de trobar la seva parella.
Un cop han trobat la seva parella han d’establir un diàleg i buscar què tenen en comú i què els diferencia en relació amb la seva manera de ser, allò que els agrada...

Posteriorment, els infants es posen en rotllana i per parelles es van explicant les semblances i les diferències que s’han anat trobant.
El monitor/a dinamitza l’activitat fent preguntes als infants d’aquelles curiositats que vagin sorgint.

Desenvolupament

Els infants s’agrupen en grups de 5. El monitor/a reparteix una cartolina de diferent color a cada grup. Els infants hauran de retallar la cartolina en peces de dòmino. Hauran de desenvolupar la creativitat i crear el dòmino de les emocions dibuixant cares amb diferents expressions facials. Una vegada els grups hagin realitzat els dòminos jugaran. Finalment, el monitor/a intercanviarà els dòminos entre els diferents grups.

Avaluació

El monitor/a lliurarà als infants un foli amb cares que tenen expressions diferents. El monitor/a explicarà diferents situacions i els infants hauran de relacionar-ho amb la cara que representi l’emoció corresponent. Finalment, el monitor demanarà voluntaris que vulguin explicar una situació per tal d’identificar-ne les emocions.

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: