Dinamització de columnes

Dinamització de columnes
Autor: Òscar Medina

Participants: A partir de 4 persones


Edats:
Mitjans (9 - 11 anys) - Grans (12 - 15 anys) - Joves (16 - 18 anys) - Monitors/es - Famílies


Espai: Indiferent


Durada: De 50 minuts a 1 hora i mitja

Descripció:
Aquesta activitat treballa la capacitat dinamitzadora de l’equip i estimula la participació de tots els infants.

Objectius

Per als monitors:

  • Observar la motivació dels participants.
  • Potenciar la creativitat de les activitats.
  • Estimular el treball en equip. 

Per als infants o joves:

  • Comprovar les capacitats pròpies per dinamitzar.
  • Gestionar equips de persones.
  • Comprovar que tothom pot tenir una funció en cada activitat.
  • Prendre consciència de la importància de la PRA (preparació, realització i avaluació). 

Material necessari

Un full amb les diferents columnes per grup

Introducció

Fem tres o quatre grups abans de repartir els fulls amb les columnes. Cada grup decideix amb quines edats, condicionants i activitats vol treballar. 

Desenvolupament

En un full hi ha tres columnes:

1. Grups d’edat (n’han de triar mínim tres)
2. Condicionants (n’han de triar mínim dos)
3. Activitats (n’han de triar mínim tres)


Per equips de treball (de tres a sis persones per grup), han de planificar i distribuir la seva funció i participació com a dinamitzadors/es, potenciar la funció i participació dels infants i planificar-ho tot de forma adequada a totes les columnes.

Edats 

(triar-ne mínim 3) 

Condicionants 

(triar-ne mínim 2) 

Activitats 

(triar-ne mínim 3) 

De 0 a 3 anys (10 infants) 

Grup amb diversitat motriu i sensorial 

Carnaval / Carnestoltes 

De 4 a 6 anys (10 infants) 

Grup amb diversitat intel·lectual 

Concert solidari 

De 7 a 9 anys (10 infants) 

Hi ha 2 persones amb trastorn d’espectre autista (TEA), necessiten vetllador/a 

Gimcana popular 

De 10 a 12 anys (10 infants) 

Hi ha una persona en cadira de rodes, una persona amb sordesa i una altra amb trastorn disruptiu 

40 aniversari de l’esplai 

De 14 a 17 anys (10 infants) 

Part del grup prové de famílies problemàtiques, els infants solen tenir actituds desafiadores i baixa participació 

Activitats relacionades amb el 8 de març, dia de la dona 

Avaluació

Cada grup exposa les columnes triades i les diferents funcions dels dinamitzadors/es i participants.  Un cop acabades les exposicions es debat quins aspectes es podrien millorar de les diferents propostes. 

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: