Amb què em sento pressionat?

Amb què em sento pressionat?
Autor: Gemma Muñoz

Participants: Joves d’entre 14 i 18 anys


Edats:
Joves (16 - 18 anys)


Espai: Indiferent


Durada: Dues sessions de 45 minuts

Descripció:
Aquesta activitat consisteix a elaborar de manera conjunta una guia on es recullin les pressions a què estan sotmesos els joves i els arguments que acostumen a servir per apoderar les seves decisions en contra d’aquestes pressions. D’aquesta manera es pretén reforçar els arguments que els joves ja tenen davant d’aspectes socials que poden generar controvèrsia com també reforçar-ne d’altres en què potser els manquen arguments i seguretat.

Objectius

Per als monitors/es:

  • Fomentar les idees pròpies dels joves i donar-los seguretat.
  • Ajudar-los a adonar-se que els seus arguments sempre estan bé malgrat que siguin diferents de la resta o no.

Per als joves:

  • Reforçar arguments davant d’aspectes socials que suposen una pressió als joves.
  • Desenvolupar seguretat i autoestima amb les idees pròpies i aprendre a defensar-les amb seguretat.

Material necessari

Material fungible:

  • Cartolines
  • Llapisos
  • Retoladors

Introducció

En la primera sessió els joves hauran d’identificar un tema, situació, experiència que els suposi un conflicte o dificultat davant del grup pel fet de tenir una opinió diferent de la majoria. La idea és que cada participant exposi en grup una situació en què s’han sentit pressionats pel fet d’opinar diferent i els ha costat mantenir-se fidels a allò que pensen de veritat. Després de compartir-ho oralment han d’escriure el problema en un paper. Alguns exemples que poden aparèixer són vestir d’una determinada manera, no beure alcohol, no menjar carn...

Desenvolupament

En la segona sessió, s’enganxen els fulls a les parets de l’espai on es fa l’activitat de manera que els participants hauran d’anar llegint les diferents situacions que ja coneixen i triar aquella en què senten que ja tenen tots els arguments per defensar-la i en què consideren que no senten pressió social. En el mateix full poden escriure els seus arguments i compartir-los després en gran grup.

Avaluació

Per acabar i amb la mateixa estructura i presentació que pot decidir el mateix grup, cada participant ha de recuperar aquell tema que li genera controvèrsia ara amb les aportacions d’algú altre que se sent més segur.

Amb el format pactat haurà de descriure alguns dels arguments que el poden empènyer a mantenir-se en aquella posició per recopilar tots els arguments de manera ordenada. Quan tots els participants hagin fet el mateix s’obtindrà la guia de les pressions socials per recordar què ens manté com som malgrat les pressions de grup.

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: