Les emocions bàsiques

Les emocions bàsiques
Autor: Sònia López

Participants: A partir de 6 anys


Edats:
Mitjans (9 - 11 anys) - Grans (12 - 15 anys) - Joves (16 - 18 anys) - Monitors/es


Espai: Una sala


Durada: 1 hora i mitja

Descripció:
Dinàmica de grup per aprendre a reconèixer les emocions bàsiques.

Objectius

Per als monitors/es:

  • Ajudar els infants a identificar les emocions bàsiques i fer-ne una bona gestió.
  • Desenvolupar l’habilitat de controlar les pròpies emocions adoptant una actitud positiva.

Per als infants o joves:

  • Identificar quines són les cinc emocions bàsiques.
  • Adquirir un millor coneixement de les pròpies emocions.
  • Desenvolupar la competència emocional.

Material necessari

Retalls de diaris i revistes on apareguin fotografies que expressin ràbia, alegria, amor, tristesa i por.

Introducció

Dividirem els infants en petits equips. A cada grup li donarem unes fotografies que hauran de classificar en cinc piles segons representin les següents emocions bàsiques: por, ràbia, alegria, tristesa i amor.

Desenvolupament

Una vegada tots els grups hagin acabat de classificar les fotografies hauran d’explicar a la resta de companys en què s’han basat per realitzar aquesta classificació. Podem demanar-los que descriguin la situació que veuen a la fotografia, que expliquin com és l’expressió corporal de les persones que hi apareixen, on passa l’acció, que imaginin qui són i per què es comporten d’aquesta manera. Després de la posada en comú, s’animarà els infants a compartir situacions en les quals hagin sentit tristesa o alegria, ràbia, por o hagin sentit l’amor. Els monitors poden ser el primers a posar algun exemple d’alguna situació: “Quan jo era petit em feia por la foscor, però ara no. Quan sentia aquesta por demanava a la mare o el pare que es quedessin una estona amb mi a la meva habitació”.

De forma voluntària els nens i nenes descriuran les situacions en les quals han sentit l’emoció i explicaran amb quines persones la van compartir.

Avaluació

Per finalitzar la dinàmica, el grup d’educadors realitzarà una reflexió al voltant de la dinàmica realitzada explicant que les emocions treballades al llarg de l’activitat s’anomenen emocions bàsiques i sobre la idea que no existeixen emocions bones o dolentes. També parlaran de la importància de compartir les emocions amb la gent que estimen, ja que d’aquesta forma és més fàcil aprendre a gestionar-les.

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: