En equip pels drets

En equip pels drets
Autor: Laura Sols

Participants: Mínim 8, tot i que pot ser un grup molt més nombrós


Edats:
Mitjans (9 - 11 anys) - Grans (12 - 15 anys) - Monitors/es


Espai: Depenent de les tasques triades, però preferiblement a l’aire lliure


Durada: 2 hores

Descripció:
Una divertida gimcana per entendre i practicar la conveniència de repartir tasques segons motivacions i aptituds davant d’una necessitat col·lectiva.

Objectius

Per als monitors/es:

Desenvolupar en ells mateixos i en els infants la conveniència de coordinar-se dissenyant, distribuint i assumint tasques de manera raonable davant l’emergència d’una necessitat o d’un dret per conquerir.

Per als infants:

  • Aprendre a identificar les pròpies habilitats i motivacions per afavorir un objectiu ètic col·lectiu.
  • Desenvolupar les capacitats de treball en equip, d’avaluació dels resultats i de responsabilitat, tant en la contribució a un adequat repartiment de tasques, com en la seva bona execució.
  • Que siguin capaços d’entendre com el que han viscut a través de l’activitat és aplicable a l’eficàcia de qualsevol dret o objectiu ètic col·lectiu.

Material necessari

Depenent de les tasques triades.

Introducció

Per ser eficients, les activitats grupals necessiten estructura: un disseny i repartiment de tasques i responsabilitats en funció de les capacitats i motivacions dels membres. En el cas de la lluita no violenta per drets, les qualitats poden anar des dels sabers jurídics i teòrics, el tarannà pacífic o l’empatia en situacions tenses fins a la creativitat o la capacitat d’organització i lideratge.

Desenvolupament

Proposem una activitat lúdica amb tasques concatenades, com a gimcana o cursa de relleus, en què cada tasca requereixi una habilitat. Poden ser velocitat, lleugeresa, agudesa visual, dots de coordinació, força, alçada, coneixements, dots lògics, valentia, equilibri, habilitat manual, etc.

Es fan equips d’un nombre fix d’entre 4 i 8 persones, coincidint amb el nombre de tasques per realitzar, llevat que es dissenyin tasques que requereixin més d’una persona. Se’ls explica les tasques per realitzar per ordre i en el mínim temps. A la meitat dels grups se’ls assignen les tasques a l’atzar amb un pot amb els noms. Els altres grups ho faran segons capacitats i interessos. És millor la competició simultània, almenys amb un grup de cada tipus. Els aleatoris portaran un distintiu per reforçar la pedagogia.

Avaluació

Un cop finalitzada la gimcana, tots posen en comú els resultats observats i extreuen conclusions comparant l’eficàcia dels resultats entre els que portaven distintiu i els que no. Busquen entre tots possibles exemples d’aplicació a la reivindicació de drets a diverses escales.

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: