Dempeus i drets... Amb uns deures!

Dempeus i drets... Amb uns deures!
Autor: Marta Burguet

Participants: Més de 5 persones de més de 10 anys.


Edats:
Grans (12 - 15 anys) - Joves (16 - 18 anys) - Monitors/es


Espai: Sala àmplia o a l’aire lliure


Durada: 1 hora

Descripció:
Inventem una obra de teatre per proposar-nos identificar els nostres drets i deures.

Objectius

Per als monitors/es:

  • Desvetllar la capacitat crítica i reflexiva dels infants per promoure actituds no violentes.

Per als infants:

  • Empatitzar amb un rol que no sempre compartim.
  • Desenvolupar la capacitat creativa.
  • Identificar què és un dret i quin corresponent deure li pertoca.
  • Ser sensibles a les conseqüències de l’acció no violenta.

Material necessari

  • Cartolines de colors
  • Retoladors
  • Gomes elàstiques
  • Tisores

Introducció

Des de l’acció no violenta entenem que cal identificar per quins drets hem de lluitar i quins compromisos tenim perquè es preservin. Una acció no violenta passa per fer exercici dels deures humans per tal de garantir-ne els corresponents drets.

Desenvolupament

Inventeu un relat per escenificar en el qual uns de vosaltres feu el rol de l’equip de monitors de l’esplai i la resta el rol d’infants. Imagineu-vos demanant millores als responsables del vostre centre: més dies de colònies, un espai on jugar a futbol, menys normes… Feu una llista de coses que voleu canviar al vostre centre i penseu com les demanareu. Alhora, l’equip de responsables, en rebre cadascuna de les peticions, anirà responent amb algun valor que cal posar en joc junt amb un altre.

Per exemple, quan els que fan d’infants demanin més hores de joc lliure, els que fan de monitors els hauran de mostrar que els jocs i activitats que els proposen tenen unes finalitats educatives i els beneficis que els aporten. Així, anar jugant a drets i deures en el marc de l’esplai. Tot a través del relat per representar com una obra de teatre. Després valoreu si es tracta d’injustícies i si els mitjans pels quals les reclameu són dignes i justos.

Avaluació

Proposem uns cercles concèntrics de contrast. Al cercle central s’hi situen els que han canviat la seva posició sobre què consideraven drets del seu centre d’esplai, i a la roda de fora els que mantenen els mateixos criteris que abans de començar l’activitat. Estableixen un breu diàleg amb la parella que els ha tocat, per contrastar opinions.

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: