Creem una cultura de pau

Creem una cultura de pau
Autor: Maria Àngels Armengol

Participants: Grup de 15 persones de més de 12 anys


Edats:
Grans (12 - 15 anys) - Joves (16 - 18 anys) - Monitors/es


Espai: Una sala


Durada: 1 hora

Descripció:
Estem envoltats d’actes de violència que generen conflictes al nostre món. Hem d’educar per la convivència i la pau social.

Objectius

Per als participants:

  • Reflexionar sobre la cultura de pau.
  • Escoltar i cantar cançons per la pau i la no-violència.
  • Conèixer Mahatma Gandhi com a precursor de la filosofia i l’estratègia de la no-violència.

Material necessari

  • Cançons
  • Folis de paper
  • Colors

Introducció

Els joves es divideixen en grups. El monitor/a lliura a cada grup la lletra d’una cançó:

  • Imagine de John Lennon
  • No dudaría d’Antonio Flores
  • La cançó del soldadet de Manel

Desenvolupament

Per grups, els joves llegiran la lletra de la seva cançó. Després, es posaran tots els participants en rotllana i cada grup explicarà el significat de la lletra que li ha tocat i com es reflecteix la no-violència en la cançó. A continuació, el monitor/a posarà les cançons i les cantaran.

Seguidament, els monitors/es explicaran qui era Mahatma Gandhi i parlaran de quines situacions ens podem trobar que fomentin la violència i de quina manera es podrien solucionar.

Finalment, el monitor/a repartirà a cada jove un full de paper en què hauran de posar una paraula relacionada amb la cultura de pau i la no-violència. A continuació, dos voluntaris de la classe dibuixaran un arbre en una cartolina, on seguidament s’enganxaran les fulles. S’anomenarà l’Arbre de la Pau i es farà una reflexió conjunta sobre la importància de tenir sempre present l’arbre per tal d’afavorir la bona convivència.

Avaluació

El monitor/a anirà observant l’interès per la dinàmica i la participació dels adolescents.

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: