Competim?

Competim?
Autor: Carles Juaní

Participants: Infants i joves de 6 a 16 anys. El grup haurà de ser mínim de 15 participants i màxim de 35.


Edats:
Mitjans (9 - 11 anys) - Grans (12 - 15 anys) - Monitors/es


Espai: Exterior o interior (sala gran)


Durada: 1 hora

Descripció:
Activitat que consisteix a fer proves de forma que els participants desenvolupin les seves habilitats i destreses en bé del grup.

Objectius

Per als monitors/es:

  • Reconduir la competitivitat de les proves en benefici del desenvolupament adequat de l’activitat.
  • Fomentar la participació de tots els participants introduint conceptes com diversitat, cooperatiu, competitiu i drets dels infants.

Per als infants o joves:

  • Identificar habilitats i destreses personals.
  • Participar de forma cooperativa.

Material necessari

  • Cadires
  • Paper mural
  • Tisores
  • Retoladors
  • Corda
  • Cèrcols

Introducció

L’activitat busca un petit i breu acostament als conceptes de: diversitat, desigualtat i cooperació. Ho farem de dues maneres:

1. Amb algunes imatges o fotografies que generin interès i que permetin entendre millor els conceptes
2. Explicant una llegenda entorn dels Premis Olímpics, que serveix per realçar la participació i desmitificar la sensació que el premi només és exclusiu per als tres millors.

Desenvolupament

Caldrà fer grups de 5 persones. Tot i que l’objectiu final del joc sigui superar proves és important explicar que no es tracta només d’això, sinó que es valorarà la participació dels membres del grup i el treball en equip. És important remarcar que han de prendre decisions conjuntament i saber escoltar el company.

Les proves que proposem són:

1) El trencaclosques (habilitat cognitiva). Cada grup retallarà un paper mural en peces i, a l’avís del monitor, canviaran les peces amb un altre grup. Hauran de construir el nou trencaclosques.

2) Joc de les cadires cooperatives (habilitat psicomotriu). Al so de la música, els participants es mouran al voltant de les cadires i quan s’aturi la música aquests hauran de seure. No s’eliminarà cap jugador, sinó que es traurà una cadira i aquests hauran d’apilar-se uns sobre els altres.

3) Twister (habilitat psicomotriu). Amb cèrcols farem un tauler de joc per a cada grup.

4) Collage (habilitat artística). Aprofitant els trencaclosques, els posarem un al costat de l’altre per disposar d’un paper més gran, i amb retalls de diaris i revistes faran un gran mural.

5) Cursa de les cadires (habilitat psicomotriu). En fila i tots sobre la cadira, hauran d’avançar sense tocar a terra. S’hauran de passar les cadires per poder avançar.

Avaluació

Es valorarà el grup més ràpid, el més participatiu, el més original, el més creatiu. Tots els grups hauran de ser reconeguts en alguna habilitat.

Cal fer la reflexió que cada prova valora una determinada habilitat i que cadascú de nosaltres és més hàbil amb una cosa o una altra. També proposem explicar la força de la col·lectivitat, de forma que quan treballem conjuntament aconseguim coses que de forma individual no podríem.

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: