No és qüestió de gènere

No és qüestió de gènere
Autor: Sònia López

Participants: A partir de 8 anys


Edats:
Mitjans (9 - 11 anys) - Grans (12 - 15 anys)


Espai: Una sala


Durada: 1 hora i mitja

Descripció:
Dinàmica de grup per analitzar la igualtat de gènere.

Objectius

Per als monitors/es:

 • Observar i analitzar si al grup es donen situacions injustes en relació amb la igualtat de gènere.
 • Fomentar les relacions lliures entre els infants.
 • Trencar estereotips de gènere que existeixen a la societat actual.

Per als infants o joves:

 • Motivar la capacitat de rebutjar injustícies per raó de gènere.
 • Aprendre a detectar i a fugir dels estereotips i dels prejudicis de gènere que en ocasions venen imposats per la societat.

Material necessari

Targeta amb afirmacions

Introducció

Dividirem el grup d’infants en petits equips. A cada equip li donarem una targeta amb diferents afirmacions que hauran de llegir amb atenció i buscar arguments per explicar i justificar si hi estan a favor i en contra.

Afirmacions d’exemple:

 • Existeixen esports de nenes i esports de nens.
 • A casa la majoria de feines les ha de realitzar la dona perquè les fa millor.
 • No totes les joguines estan dissenyades per als dos sexes.
 • Hi ha oficis que és millor que els faci un home.
 • Les dones condueixen pitjor que els homes.
 • Només les dones saben escriure poesia.

Desenvolupament

Una vegada tots els grups hagin preparat les seves argumentacions hauran d’explicar-les a la resta d’equips. Els monitors/es ajudaran els nens i nenes a raonar i a explicar-ho correctament, de forma que tothom ho entengui. Després de cada argumentació, la resta de nens i nenes podran fer preguntes al voltant de les explicacions realitzades. Si algun grup s’ha posicionat davant de la mateixa argumentació de forma diferent explicarà a la resta de companys per què pensa diferent.

Avaluació

Per finalitzar la dinàmica, el grup d’educadors i educadores realitzarà una reflexió al voltant de la igualtat de gènere i la importància que cada persona, independentment de si és dona o home, ha de poder escollir i actuar amb llibertat.

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: