El lleure inclusiu

El lleure inclusiu
Autor: Maria Àngels Armengol

Participants: 10 monitors/es


Edats:
Monitors/es


Espai: Aula


Durada: 1 hora

Descripció:
La diversitat de monitors/es implica reconèixer la singularitat de cada persona i la capacitat de tots i totes a adaptar-nos i treballar conjuntament. Activitat dirigida a l’equip educatiu.

Objectius

Per als monitors/es:

  • Explicar experiències valuoses.
  • Detectar barreres que dificulten les dinàmiques o jocs.
  • Interaccionar adequadament amb els monitors/es que presenten necessitats educatives especials (NEE).

Material necessari

  • Cartolines
  • Retoladors

Introducció

Els monitors i monitores es col·loquen per parelles. El dinamitzador/a dona a cada parella una cartolina i retoladors.

Desenvolupament

A continuació, les parelles han d’anar conversant sobre la vida en relació amb el seu lleure des de ben petits fins a l’actualitat i, a la vegada, anar dibuixant El riu de la vida: es comença dibuixant un riu que va fluint i, cada vegada que han anat trobant alguna dificultat o barrera important, es dibuixa un pont. També s’hauria de pensar un joc en el qual s’hagin observat barreres i rumiar quines ajudes s’han donat per poder-hi participar. A més, es parla sobre com han anat superant les dificultats que han anat trobant.

Una vegada s’han realitzat els dibuixos, en gran grup, cadascú comenta alguna dificultat que s’hagi trobat el seu company/a i quina estratègia s’ha utilitzat per superar-la. També s’expliquen els jocs per poder-los implementar amb els infants i joves. Un encarregat de l’equip de monitors/es anota les estratègies per superar les barreres i, d’aquesta manera, acumular idees per superar les dificultats.

La riquesa de les interaccions i la participació del monitor/a amb necessitats educatives especials en la dinàmica de grup afavoreix la cohesió de grup.

Finalment, s’escullen alguns jocs que s’han explicat per poder jugar-hi amb els infants i joves.

Avaluació

El dinamitzador/a lliura als monitors tres targetes de colors: vermell, groc i verd. A la de color vermell han d’escriure allò que no els ha agradat; a la de color groc, una proposta de millora i, a la de color verd, allò que més els ha agradat de la dinàmica.

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: