El corral

El corral
Autor: Oriol Pipó

Participants: A partir de 10 infants


Edats:
Mitjans (9 - 11 anys) - Grans (12 - 15 anys) - Monitors/es


Espai: Preferiblement exterior (tot i que si és un interior espaiós no hi ha problema)


Durada: Depèn de l’acceptació que tinguin els infants al joc i les variants que puguem introduir

Descripció:
Joc d’escalfament que ens pot servir per treballar la cooperació i la velocitat.

Objectius

Per als monitors/es:

  • Desenvolupar habilitats motrius, en aquest cas el desplaçament.
  • Potenciar la cooperació.

Per als infants o joves:

  • Cooperar per assolir els objectius del rol assignat.
  • Respectar els companys/es i normes del joc.

Material necessari

Gomes elàstiques o cordes

Introducció

És important explicar el joc amb els infants col·locats en rotllana. Així, es podrà tenir contacte visual amb tots i totes per saber si estan o no atents i atentes a l’explicació.

Delimitarem un espai dins la pista (en una de les cantonades, millor) i escollirem dues persones que agafaran els extrems de la goma o de la corda.

Desenvolupament

Aquestes dues persones hauran de perseguir i tocar amb la goma o corda els companys/es. Si toquen algú, aquesta persona haurà d’anar al corral, espai que hem delimitat anteriorment.

Un infant que es troba dins el corral pot ser salvat pels companys/es si dos d’ells/es el treuen de dins agafant-lo de les mans i dels peus.

Així doncs, l’objectiu de la parella que porta la goma o corda és intentar atrapar tots els companys/es i que aquests/es es quedin dins el corral i l’objectiu de la resta seria que no hi hagués cap persona dins el corral.

El rol el podem anar canviant cada cert temps perquè no siguin sempre els mateixos els que han de perseguir els altres.

Avaluació

Finalitzarem l’activitat parlant amb els infants sobre si el joc ha anat com ells esperaven (així rebem feedback) i també sobre com l’hem vist des de fora nosaltres, posant èmfasi en els objectius que ens havíem marcat inicialment.

També podem demanar als infants que pensin possibles variants que podem introduir en el joc.

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: