No a les etiquetes

No a les etiquetes
Autor: Sònia López

Participants: Infants a partir de 8 anys


Edats:
Mitjans (9 - 11 anys) - Grans (12 - 15 anys) - Monitors/es


Espai: Una sala


Durada: 1 hora i mitja

Descripció:
Dinàmica de grup per reflexionar al voltant de les etiquetes

Objectius

Per als monitors/es:

  • Observar i analitzar si al grup de nens i nenes de la secció s’utilitzen etiquetes que poden comportar problemes als infants.
  • Fomentar les relacions respectuoses i l’empatia entre els infants.
  • Trencar amb els estereotips que poden comportar l’ús d’etiquetes.

Per als infants o joves:

  • Motivar la capacitat de rebutjar l’ús d’etiquetes que poden fer sentir malament els altres.
  • Aprendre a detectar i fugir dels estereotips i els prejudicis que poden comportar l’ús d’etiquetes.

Material necessari

Targetes amb etiquetes

Introducció

Dividirem als infants en petits equips. A cada grup li donarem diferents targetes que faran referència a etiquetes que descriguin la personalitat de les persones: divertit, intel·ligent, barroer, vergonyós, solidari, mentider, nerviós, antipàtic, etc. Els infants hauran de llegir amb atenció aquestes etiquetes i classificar-les en positives o negatives.

Desenvolupament

Una vegada tots els grups hagin realitzat aquesta classificació, es farà una posada en comú dels resultats. Després, els monitors i monitores animaran els infants a explicar si ells/elles creuen que posar etiquetes als altres és positiu o negatiu i com poden afectar aquestes etiquetes a les persones a qui els les posem. Després de l’argumentació, s’animarà els infants a explicar si en alguna ocasió a ells els han posat alguna etiqueta i com es van sentir.

Avaluació

Per finalitzar la dinàmica, el grup d’educadors farà una reflexió al voltant de les etiquetes i com aquestes poden fer mal a l’autoestima de les persones.

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: