Ubica-Pilla

Ubica-Pilla
Autor: Centre d'Esplai Fem-nos Amics (1r premi del concurs InnovAct 2020)

Participants: Des de grups de joves a partir de 14 anys fins a grups de monitors/es. Un mínim de 8 participants i un màxim de 50.


Edats:
Joves (16 - 18 anys) - Monitors/es


Espai: Nucli antic d’algun poble o zona extensa sense gaire circulació de vehicles. L’activitat s’ha de dur a terme en un espai limitat.


Durada: 1 hora

Descripció:
Joc d’estratègia consistent a atrapar-se en cadena utilitzant els mòbils, més concretament l’aplicació WhatsApp i el sistema de posicionament global (GPS).

Objectius

Per als infants o joves:

  • Fer un bon ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).
  • Desenvolupar el sentit de l’orientació.

Per als monitors/es:

  • Planificar estratègies eficaces en situacions d’estrès i cansament.
  • Afavorir el bon ús dels mòbils.

Material necessari

  • Un smartphone amb connexió a internet per a cada participant
  • Un parell per als organitzadors del joc.

Introducció

La forma de jugar a aquest joc és a través de l’aplicació WhatsApp, tot i que estem desenvolupant una aplicació per fer-lo més intuïtiu i fàcil d’organitzar.

El primer que s’hauria de fer és crear un grup de WhatsApp amb els participants i administradors del joc. Es demanarà que activin la funció de localització en temps real al grup generat. Des d’aquesta aplicació tenim accés a un mapa que es pot apropar, girar i manipular amb la posició de tots els jugadors als quals haurem d’atrapar. També haurem de generar una llista dels noms dels jugadors ordenada aleatòriament.

Desenvolupament

La dinàmica del joc és la següent: els participants hauran d’atrapar la persona que està per sobre del seu nom a la llista. Quan una persona és atrapada és eliminada del joc i el participant que l’ha atrapat passa a perseguir la persona de la llista que té per sobre. El joc acaba quan tothom ha estat atrapat excepte dues persones, que seran les guanyadores.

Algunes normes:

  • Un cop tothom s’hagi distribuït pels límits marcats s’avisarà pel grup de WhatsApp de l’inici del joc.
  • El mòbil s’ha de dur sempre a sobre. No és vàlid deixar-lo en algun lloc per despistar la resta dels participants amb una ubicació errònia.
  • Quan alguna persona és atrapada ho ha de comunicar pel grup i dirigir-se a la zona base, on es trobaran els educadors/es.

Avaluació

Es pot fer una reflexió grupal final en què cada participant pot explicar l’estratègia que ha seguit i quines són les principals dificultats amb les quals s’ha trobat. També es pot encetar un debat sobre l’ús dels dispositius mòbils al carrer. Què ens hem perdut mirant el mòbil? Què ha passat al nostre voltant mentre fixàvem la miralla en la pantalla?

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: