Què li passa a la Terra?

Què li passa a la Terra?
Autor: Sònia López

Participants: A partir de 8 anys


Edats:
Mitjans (9 - 11 anys) - Grans (12 - 15 anys) - Joves (16 - 18 anys) - Monitors/es


Espai: Una sala


Durada: 1 hora i mitja

Descripció:
Dinàmica de grup per conèixer quins són els principals problemes mediambientals que pateix la Terra.

Objectius

Per als monitors/es:

  • Fer conèixer quins són els principals problemes mediambientals que pateix el nostre planeta.
  • Despertar la consciència ambiental dels nens i les nenes.

Per als infants o joves:

  • Descobrir quins són els principals problemes mediambientals que pateix la Terra.
  • Educar en la sensibilització ambiental.
  • Prendre consciència de la quantitat de residus que generem.
  • Aprendre a elaborar eslògans publicitaris.


Material necessari

Dibuixos o fotografies on s’observin els principals problemes mediambientals que pateix el planeta.

Introducció

Dividirem els infants en petits equips. A cada grup li donarem una caixa amb diferents fotografies que hauran d’observar amb atenció i descriure quins problemes mediambientals representen.

Desenvolupament

Una vegada tots els grups hagin observat les seves fotografies hauran d’explicar-les a la resta d’equips. Els monitors ajudaran els nens i les nenes a raonar i a explicar correctament quin és el problema que cada fotografia representa i què pot haver causat aquella situació. Després, amb totes les fotografies, es confeccionarà un mural que reculli tots els problemes mediambientals. Aquest portarà per títol: Què li passa a la Terra?

Algunes idees per orientar la nostra cerca fotogràfica: canvi climàtic, contaminació lumínica i acústica, desforestació, degradació de la Terra, consum abusiu i generació de residus, contaminació de mars i oceans, sequera i escassetat d’aigua, desgast de primeres matèries i energies contaminants.

Avaluació

Per finalitzar la dinàmica, el grup d’educadors proposarà als nens i nenes que creïn eslògans publicitaris que animin tothom a respectar el medi ambient. Aquests poden quedar recollits en cartolines i penjar-los als locals dels centres d’esplai o cau. Per finalitzar l’activitat es farà una reflexió al voltant de la necessitat que tots siguem respectuosos amb el planeta.

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: