Catan pels drets dels infants

Catan pels drets dels infants
Autor: Centre d’Esplai Lluís M. Chanut (premi del públic del concurs InnovAct 2020)

Participants: Infants d'entre 10 i 14 anys


Edats:
Mitjans (9 - 11 anys) - Grans (12 - 15 anys)


Espai: Espai obert o tancat, però prou gran per poder buscar elements.


Durada: Entre 1 hora i mitja i 2 hores

Descripció:
Adaptació del joc de taula Catan. Les quatre societats de nens i nenes tenen l’objectiu de desenvolupar-se, i per això hauran d’aconseguir recursos per construir infraestructures i també drets per als seus habitants.

Objectius

Per als monitors/es:

  • Donar a conèixer els drets dels infants.
  • Fomentar la resolució de conflictes i la negociació a través del diàleg.

Per als infants i joves:

  • Gestionar els recursos amb estratègia .
  • Treballar cooperativament en la presa de decisions.
  • Ser conscients de la importància d’aplicar els drets dels infants en la nostra societat.

Material necessari

  • Targetes petites dels recursos i infraestructures bàsiques
  • Cartolina - llegenda (taula de colors) per tal que tots els grups puguin comprovar com fer les estructures.
  • Cartolina amb els drets escrits en gran i un sobre o caixeta per cada grup per anar guardant els recursos i infraestructures que vagin aconseguint.

Introducció

Es faran un total de 4 grups (5 infants cadascun) que representaran 4 societats. Aquestes tindran l’objectiu de desenvolupar-se aconseguint materials i construint infraestructures. A la segona part hauran de fer el mateix però la construcció es desenvoluparà des d’una vessant ètica i es triaran els drets essencials per a la societat.

Desenvolupament

Cada societat serà productora d’un recurs bàsic concret (pedra, fusta, metall i vidre) i després hi haurà recursos extra (aigua, palla, herba, plàstic i electricitat) repartits i amagats per l’espai que els infants de cada societat hauran de buscar per poder crear infraestructures bàsiques i després infraestructures complexes.

INFRAESTRUCTURES BÀSIQUES:

Pont: 1 pedra, 1 fusta, 1 metall i 1 vidre + 1 aigua

Carretera: 2 pedra, 1 fusta, 1 metall i 1 vidre + 1 palla

Casa: 1 pedra, 2 fusta, 1 metall i 1 vidre + 1 electricitat

Plaça: 1 pedra, 1 fusta, 2 metall i 1 vidre + 1 plàstic

Font: 1 pedra, 1 fusta, 1 metall i 2 vidre + 1 herba

INFRAESTRUCTURES COMPLEXES:

Hospital: 2 ponts

Poble: 1 carretera, 1 casa, 1 plaça, 1 font + 2 hospitals

Ciutat: 2 pobles

Cada societat haurà de negociar canvis de recursos bàsics i buscar-ne d’extra per tot l’entorn. Un cop aconsegueixin els recursos necessaris hauran de passar per la Central, on hi haurà una monitora encarregada de donar-los la infraestructura equivalent als recursos que hagin aconseguit.

La Justícia serà representada per la resta de monitors/es i aquests/es tindran la potestat de requisar recursos a qui cometi alguna il·legalitat (trampa).

La segona part de l’activitat es realitzarà amb tot el grup conjuntament en un espai ampli i tranquil. La tria de drets es farà en funció dels recursos materials i les infraestructures que s’hagin obtingut.

RECURSOS BÀSICS I EXTRES: 1 PUNT

INFRAESTRUCTURES BÀSIQUES: 5 PUNTS

INFRAESTRUCTURES COMPLEXES: hospital 10 punts / poble 15 punts / ciutat 20 punts

Un cop comptabilitzats els punts de cada societat s’iniciarà la subhasta de drets dels infants. Cada grup haurà de licitar pels drets que cregui imprescindibles en la seva societat un cop aconseguida la part material. Tots els drets tindran una puntuació de sortida de 7 punts. És convenient que els dirigents tinguin una llista dels drets.

Avaluació

Es conduirà una reflexió a partir de les preguntes: Quins són els vostres drets com a infants? Quins creieu que són els més importants? Quins creieu que els teniu garantits a la vostra vida i quins no? Què podeu fer si creieu que no els teniu assegurats? En altres llocs del món també tenen els mateixos drets?

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: