El joc del compromès

El joc del compromès
Autor: Centre d’Esplai La Branca (3r premi del concurs InnovAct 2020)

Participants: 10-20 joves de 14 a 16 anys (tot i que es podria adaptar). L’activitat també és adaptable per a més grans i més petits, de manera que s’hi poden afegir o treure’n parts concretes del desenvolupament i modificar-ne les explicacions per tal de fer-les més comprensibles, accessibles i/o divertides.


Edats:
Grans (12 - 15 anys)


Espai: Allà on es realitzi l’activitat social al voltant de la qual plantegem la nostra activitat i places properes.


Durada: Indefinida

Descripció:
Aquesta activitat gira entorn del 8 de març, el Dia de la Dona Treballadora, i els infants i/o joves han d’aconseguir ser “el manifestant més actiu”. Amb tot, es tracta d’una activitat adaptable a les necessitats del grup d’infants i/o joves i a les possibilitats de l’equip de monitors/es i, per tant, pot ser redefinida, transformada i aplicada en qualsevol situació.

Objectius

Objectius per als monitors/es:

 • Generar una opció educativa integral, transformadora i crítica amb el model actual dels esplais.
 • Fer participar els infants i/o joves d’un contingut social major, d’un grup i col·lectiu que va més enllà d’ells mateixos i que pensa, actua i coopera conjuntament. En definitiva, contribuir al procés de maduració, creixement i aprenentatge dels infants i/o joves.

Objectius per als infants o joves:

 • Generals: participació activa davant dels esdeveniments socials i presa de consciència i adquisició de valors a través de la participació.
 • Concrets: interiorització del 8 de març i el feminisme com una inquietud personal i comprensió de la importància de la igualtat de gènere.


Material necessari

 • Bolígrafs
 • Retoladors
 • Cartolines
 • Megàfon
 • Mocadors liles
 • Calçat per caminar
 • Aigua
 • Menjar

Introducció

Aquesta activitat sorgeix després de plantejar-nos davant quines situacions actuem com a Esplai i, a la vegada, preguntar-nos si la nostra reacció coincideix amb el discurs que fem. Caldrà que escollim una situació o causa que ens interessi —en aquest cas, el 8 de març, el Dia de la Dona Treballadora— i els infants i/o joves han d’aconseguir ser “el manifestant més actiu”.

Desenvolupament

L’activitat es desenvolupa al llarg de tota l’acció social que hàgim triat, de la mateixa manera que un joc de rol. Hi haurà diferents objectius que s’hauran d’aconseguir i, si es compleixen, s’adquiriran punts que permetran comprar estris per tal de ser el màxim actiu possible. El joc es pot desenvolupar individualment o per grups, segons prefereixin els infants i/o joves.

Haurem d’escriure, en una cartolina, com aconseguir els punts que ens serviran per “comprar” coses que ens ajudin en l’activitat:

 • Iniciar un càntic → 10 punts
 • Identificar diferents entitats i col·lectius → 3 entitats = 10 punts
 • Conèixer la seva posició i participació respecte de l’acte al qual estem assistint→ 3 entitats = 20 punts
 • Aconseguir un adhesiu o un pin de l’acte per a l’esplai → 10 punts
 • Aconseguir un fulletó de l’acte per a l’esplai → 10 punts

També haurem d’escriure en una altra cartolina allò que podrem “comprar” amb els punts que aconseguim. En aquest cas:

 • Mocador lila → 10 punts
 • Cera lila per pintar-se la cara → 20 punts
 • Material per fer pancartes → 30 punts
 • Megàfon → 50 punts

Avaluació

Un cop finalitzat el joc i l’acte al qual hàgim assistit, es farà una reflexió final.

Algunes preguntes per plantejar als infants i/o joves són:

 • Com s’han sentit en ser partícips d’una acció social d’aquestes característiques.
 • Com creuen que es podria dur a terme la reivindicació.
 • Què pensen del tema desenvolupat a la reivindicació.
 • Què han trobat que en pensa la gent i si hi estan d’acord. Per què?

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: