El mirall d’Instagram

El mirall d’Instagram
Autor: Gabriel Amargós

Participants: Joves d’entre 15 i 17 anys


Edats:
Joves (16 - 18 anys) - Monitors/es


Espai: Un espai tranquil per poder escriure, dibuixar i conversar


Durada: 1 hora

Descripció:
Dinàmica per poder analitzar i reflexionar sobre quina part de nosaltres exposem per mitjà de les xarxes socials i quines motivacions ens empenyen a fer-ho.

Objectius

Per als monitors/es:

  • Fomentar una visió més crítica i argumentada de l’ús de les xarxes socials.
  • Reforçar la mateixa identitat dels joves davant les pressions socials.
  • Dotar de coneixements el grup sobre diferents maneres d’utilitzar les xarxes socials.

Per als infants o joves:

  • Analitzar l’impacte de les xarxes socials en la seva persona.
  • Reflexionar sobre les seves motivacions en el món de les xarxes socials.
  • Desenvolupar un esperit crític vers l’ús que fan de la tecnologia.


Material necessari

Un full amb una plantilla impresa d’un perfil d’Instagram buit, bolígraf i colors.

Introducció

En el món actual, la gran majoria de joves tenen perfils oberts en diferents aplicacions de xarxes socials. Una de les plataformes més populars és Instagram, xarxa social que es basa a mostrar als altres a través de vídeos i fotografies el món que ens envolta, allò que vivim i les nostres experiències personals.

Actualment, sembla que si no et trobes en alguna d’aquestes xarxes socials no ets ningú, no existeixes. Per aquesta raó, moltes persones accedeixen a aquesta plataforma moguda per la pressió social i la necessitat de mostrar-se als altres per tal de definir-se, situar-se en el seu entorn, i en moltes ocasions a la recerca d’aconseguir reconeixement social.

Per tant, és important poder ajudar a prendre consciència de l’ús que fan les joves de plataformes socials com Instagram, reflexionar sobre com es mostren als altres i intentar esbrinar-ne les motivacions.

Desenvolupament

Per iniciar aquesta dinàmica introduirem la temàtica molt breument i preguntarem si tothom coneix la plataforma Instagram i quants dels presents disposen d’un compte obert en aquesta. Aprofitarem per preguntar el perquè van decidir crear-se un perfil en aquesta xarxa social.

A continuació demanarem que pensin quines característiques, valors i actituds les defineixen com a persona, així com quines són les persones o els grups socials que ocupen un lloc rellevant en el seu dia a dia. És important adaptar allò que es demana a les característiques de les persones participants de l’activitat.

Tot seguit repartirem el full on apareix un mur d’Instagram, un perfil completament buit, i els demanarem que l’omplin amb tot allò que han pensat anteriorment. La idea que els ha de guiar és que han d’intentar que el perfil que omplin sigui la definició de qui són elles, dels pilars de la seva vida, així com de les seves característiques personals.

Un cop hagin acabat, iniciarem un debat que pot girar entorn de les següents preguntes:

  • El perfil que he emplenat es correspon amb el meu perfil real d’Instagram? Quin podria ser el motiu?
  • Realment em mostro tal com soc per xarxes socials o simulo ser una persona completament diferent? Potser mostro la persona que m’agradaria ser i crec que no soc? Només mostro potser una petita part de mi?
  • Què m’empeny a formar part d’aquesta xarxa social? Què espero trobar-hi? Què em pot aportar? Pot ser interessant vincular aquest darrer apartat amb la pregunta que els hem fet al principi de l’activitat sobre per què van decidir crear-se un perfil a Instagram.

Avaluació

Després d’aquest debat moderat per l’equip de monitors i monitores es pot fer un breu recull amb les idees bàsiques que han sorgit al llarg de la dinàmica i es pot recomanar als participants que s’emportin el perfil d’Instagram que han dibuixat a casa com a recordatori d’aquella sessió.

D’aquesta manera, cadascú es coneixerà millor a si mateix i el motiu de les seves accions en el món que l’envolta, dotant l’individu de nous coneixements per gestionar de la manera que cregui més oportuna la seva presència en el món de les xarxes socials.

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: