Quin és el nostre impacte ecològic quan mirem una pantalla?

Quin és el nostre impacte ecològic quan mirem una pantalla?
Autor: Maria Camps

Participants: Un grup de 10-15 persones màxim, entre els 15 i 17 anys


Edats:
Joves (16 - 18 anys)


Espai: Virtual o presencial


Durada: 1 hora i mitja

Descripció:
Dinàmica que fomenta el debat sobre el consum energètic dels adolescents en relació amb l’ús dels seus dispositius mòbils i l’impacte ecològic procedent de l’ús individual en els hàbits de consum tecnològic col·lectius.

Objectius

Per als monitors/es:

  • Implicar les participants en l’activitat.
  • Crear un espai de debat per a la reflexió envers el consum energètic durant l’ús del telèfon mòbil.
  • Fomentar l’esperit crític envers l’ús dels dispositius electrònics.

Per als infants o joves:

  • Identificar quin és el seu impacte ecològic en relació amb el seu consum tecnològic.
  • Reflexionar sobre els seus hàbits en l’ús de dispositius electrònics.
  • Donar la seva opinió envers el consum energètic individual i col·lectiu.


Material necessari

El mòbil personal de cada participant i assegurar que puguin tenir accés a internet.

Introducció

Per iniciar l’activitat, s’haurà d’haver avisat les participants que han de tenir el seu telèfon mòbil personal amb accés a internet. Les dinamitzadores seran les encarregades de formular les preguntes i generar debat, però sempre seran les participants les que intervindran aportant opinions i reflexions. Per tant, el paper de les dinamitzadores serà d’acompanyament en el procés per fomentar el debat sense influir en les opinions exposades.

Desenvolupament

Per començar, cada persona participant explicarà quant fa que té el mòbil actual, amb quina freqüència se’l canvia, quin model és i quina autonomia de bateria té en hores o dies.

Després d’aquesta roda, ens fixarem cadascuna de nosaltres en quin és el consum energètic individual del nostre dispositiu mòbil sumant el total d’hores de diferents paràmetres i, finalment, reflexionarem sobre quin és l’impacte ecològic que ocasionem.

Els diferents paràmetres que haurem de tenir en compte per fer aquest càlcul seran, primerament, el consum d’ús de pantalla del dispositiu amb relació a les aplicacions. Aquest càlcul el podem fer a través dels sistemes operatius del telèfon mòbil en els apartats de consum de pantalla o de benestar digital. També afegirem a aquesta primera suma les hores que invertim a carregar el dispositiu. Per exemple, si deixem el mòbil carregant durant tota la nit, comptaríem entre 7 i 8 hores de càrrega, o les hores que el deixem carregant durant el dia.

El següent que haurem de tenir en compte són les dades mòbils, associades a la xarxa de telecomunicacions. Quantes dades diàries o mensuals consumim individualment? La xifra la podrem trobar també en els nostres dispositius en l’apartat d’ús de dades mòbils, que a més a més trobarem destriat per aplicacions.

A partir del nombre que obtinguem individualment podem fer un càlcul de consum mitjà entre totes i aquest nombre multiplicar-lo per la població del nostre municipi, obtenint així un nombre representatiu de consum comunitari dels dispositius mòbils. En aquest moment demanarem que expressin la seva opinió sobre com creuen que impacta en el nostre entorn el consum energètic dels dispositius electrònics. Si volguéssim sumar no només l’impacte dels dispositius mòbils sinó també d’altres aparells, podríem tenir en compte tots els dispositius electrònics de què disposem de mitjana a casa i sumar-ho al càlcul.

Donarem l’opció que surtin d’elles altres idees sobre quins elements involucrarien un major consum energètic del nostre dispositiu mòbil o dels nostres hàbits de consum tecnològic en general i, per això, crearem un Padlet que estarà actiu durant tot el debat perquè hi aportin les seves opinions o propostes per tractar.

Alguns elements més per tenir en compte podrien ser l’ús del mode avió quan no es fa servir, si s’utilitza la vibració al dispositiu, la lluminositat de la pantalla, l’ús del flaix de la càmera, reiniciar el mòbil o tancar les aplicacions quan no estan en ús, entre d’altres. Es podria reflexionar també sobre el procés de fabricació dels dispositius electrònics (extracció de matèries primeres, la producció, la distribució, la comercialització), el seu reciclatge o la seva vida útil, així com treure el tema de l’obsolescència programada.

Avaluació

Per avaluar el procés de debat, en el mateix Padlet les participants podran escriure les reflexions que hagin extret del debat, i expressar com s’han sentit durant aquest. Les participants també podran reaccionar als comentaris de les altres, afegir-hi comentaris o posar M’agrada als comentaris que hagin fet altres companyes.

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: