Entre bafarades i vinyetes

Entre bafarades i vinyetes
Autor: Maria Àngels Armengol

Participants: 25 joves de 12 a 16 anys


Edats:
Grans (12 - 15 anys) - Monitors/es


Espai: Sala polivalent


Durada: 30 minuts, al matí

Descripció:
Les noves tecnologies són molt motivadores per als joves, ja que són molt visuals i generen reptes per aconseguir. Afavoreixen les relacions socials entre els/les adolescents i contribueixen a desenvolupar la creativitat. Aquesta activitat ensenya a fer-ne un bon ús i poder aprofitar-les per construir coneixement.

Objectius

Per als monitors/es:

  • Afavorir el bon ús de les tecnologies entre els/les joves.

  • Desenvolupar la seva imaginació i creativitat.

Per als infants o joves:

  • Crear un còmic virtual gaudint de l’activitat.

  • Reflexionar conjuntament sobre l’ús de les noves tecnologies.


Material necessari

Tauletes digitals i material fungible

Introducció

El monitor/a ha de generar un debat sobre l’ús que fan els joves de les noves tecnologies. Cal preguntar-los sobre els seus jocs preferits, quines eines tecnològiques utilitzen, la quantitat de temps que hi estan presents, etc. En una pissarra, es van anotant els avantatges (innovació) i els inconvenients (addicció) i entre tots/es cal pensar activitats que podem fer amb les noves tecnologies.

Desenvolupament

Serà aleshores quan el monitor/a presenti i expliqui com funciona l’eina digital Pixton per crear un còmic virtual. A partir de les reflexions que han sorgit sobre l’ús que fan els joves de les eines digitals, els nois i noies crearan per grups un còmic virtual.

Primerament, escolliran una escena i els personatges. A continuació, pensaran què és el que diran els personatges i editaran les vinyetes. Els grups també hauran de pensar el títol del còmic.

Una vegada acabat el còmic, s’imprimirà i el compartiran amb els altres grups. Crearem un racó on posarem els còmics que hem elaborat perquè així tots els companys/es també els puguin veure. Posteriorment, per grups, es prepararà el còmic teatralitzat. Cadascú escollirà el seu personatge i s’elaborarà el material per a l’obra (bafarades, roba, etc.). Finalment, assajaran l’obra i la interpretaran als companys/es.

Avaluació

Els monitors/es, conjuntament amb els joves, realitzaran una coavaluació que consistirà a respondre unes preguntes sobre la col·laboració dels companys/es en les activitats proposades i el bon ús de les eines tecnològiques.

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: