Dialoguem jugant

Dialoguem jugant
Autor: Maria Àngels Armengol

Participants: 25 infants o joves (de 6 a 15 anys)


Edats:
Petits (4 - 8 anys) - Mitjans (9 - 11 anys) - Grans (12 - 15 anys)


Espai: Aula


Durada: 40 minuts

Descripció:
El joc cooperatiu és una metodologia que ajuda a crear una relació de col·laboració entre els monitors i els joves.

Objectius

Per als monitors/es:

  • Aplicar el joc cooperatiu per a la millora de la comunicació entre els participants.
  • Incrementar les relacions interpersonals entre els participants.
  • Crear un clima agradable que fomenti les emocions positives.
  • Conèixer els líders positius i negatius del grup.
  • Reconduir situacions negatives que es puguin produir durant l’activitat.

Per als infants o joves:

  • Aprofundir en el coneixement dels companys.
  • Resoldre una situació de manera cooperativa.
  • Participar en l’activitat respectant els companys.
  • Expressar l’opinió de forma correcta.
  • Valorar les produccions dels companys.

Material necessari

Gots de colors i música animada

Introducció

Primer, cal remarcar que aquest tipus de joc posa èmfasi en la interacció i el context. És a dir, l’equip de monitoratge ha d’actuar amb els joves des d’una mirada inclusiva. A més a més, és molt important el caràcter proactiu del monitor/a. És fonamental que pensi que pot ajudar els infants i els joves a sentir-se millor a través de l’activitat.

Desenvolupament

1. El monitor o monitora posarà damunt d’una taula quatre files de gots de plàstic de colors situats cap per avall: blau, groc, verd i vermell.

2. Explicarà als participants que a partir que soni la música hauran d’anar a buscar un got i posar-lo per algun lloc de l’aula. La consigna és que sempre s’ha d’agafar només un got i es pot variar el color. Es continua així fins que s’acaben els gots.

3. Un cop distribuïts els gots, es para la música i es fa una anàlisi de com estan situats. Es comenten les estructures que sorgeixen.

4. Seguidament els participants recolliran els gots.

5. Es faran grups de 6 persones, un per cada color i llavors els participants hauran de fer una estructura i posar-li un nom. Mentre es crea l’estructura posarem un altre cop la música. Finalment, els grups hauran d’explicar com s’han organitzat per construir-la.

Avaluació

RÚBRICA

Excepcional (4)

Admirable (3)

Responsable (2)

Amateur (1)

Responsabilitat individual i compartida

Tots els participants del grup realitzen l’estructura

La major part de membres del grup realitzen l’estructura

Aproximadament la meitat del grup realitza l’estructura

Només un o dos membres del grup (o cap) realitzen l’estructura

Puntuació total obtinguda (sobre 4)

 

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: