Presentem-nos com una xarxa

Presentem-nos com una xarxa
Autor: Roger Solé Bargalló

Participants: De 12 a 30 participants, a partir de 6 any


Edats:
Petits (4 - 8 anys) - Mitjans (9 - 11 anys) - Grans (12 - 15 anys) - Joves (16 - 18 anys)


Espai: Interior i exterior


Durada: Entre 30 i 45 minuts

Descripció:
Joc de presentació amb el qual es poden començar a tractar molts temes, tant de convivència com d’ecologia o d’educació ambiental i societat.

Objectius

  • Veure com funcionen els nostres ecosistemes
  • Conscienciar de les alteracions que podem ocasionar

Material necessari

  • Cordill llarg

Introducció

És un joc que, a més de presentar-nos individualment, ens permet començar a conèixer les interconnexions que hi ha a la natura.

També podem veure com, en qualsevol xarxa, hi ha un factor essencial perquè la resta pugui funcionar correctament: l’aigua, un bé escàs sense el qual no sobreviuria ni el nostre entorn natural ni els humans.

Desenvolupament

El joc s’ha de fer tot just començar l’estada, per tal de presentar-nos. Però no ho farem d’una manera típica: farem una rotllana on ens veiem tots les cares i direm el nostre nom seguit d’una planta, d’un herbívor o un carnívor autòctons. Passarem el fil a un altre company o companya que no sigui el del costat. Una persona dinamitzadora dirà que ella és aigua. I així s’anirà formant una xarxa.

Al final de tota la ronda, els que han dit una planta posaran el seu fil arran de terra, els que han dit que són un herbívor posaran el seu fil a l’alçada dels malucs i els que han dit que són un carnívor posaran el seu fil a l’alçada de les espatlles. La persona dinamitzadora que ha dit que és aigua es podrà posar allà on vulgui, on condicioni més la xarxa. També es pot preguntar al grup on creuen que es més coherent posar l’aigua a tota la xarxa. Un cop tothom és al seu lloc, es demanarà als herbívors que destensin el fil, amb la mà cap a dins del cercle, i es veurà com de la xarxa pengen molts fils. Tornaran al seu lloc i es repetirà el mateix amb els carnívors i amb els vegetals, i per últim amb l’aigua, on cada fil que toqui s’haurà de destensar.

Avaluació

La intenció d’aquest joc, a banda que el grup sàpiga com ens diem, és començar a crear consciència de com són d’importants les nostres intervencions en la natura, però també en la nostra societat, i per tant en la convivència dels dies que vindran. Així mateix, sobretot recalcar la importància de l’aigua en les nostres vides. Es pot fer una mica de debat i així també serveix a les persones dinamitzadores per començar a veure rols que hi poden haver en el grup.

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: