Anem de compres

Anem de compres
Autor: Eduard Bartrina (publicat a la revista Estris 183)

Participants: No hi ha límit de participants. Taller adreçat a casals de gent gran, residències o centres de dia de gent gran i infants d'esplais o agrupaments.


Edats:
Petits (4 - 8 anys) - Mitjans (9 - 11 anys)


Espai: Interior


Durada: 30 minuts

Descripció:
El joc simbòlic és una de les tipologies de jocs més treballada des de petits. Quan parlem dels més menuts, el joc simbòlic es fa palès en activitats com els racons; a mesura que van creixent, aquesta activitat esdevé Joc de Rol i cadascun dels participants pren un paper més rellevant.

Objectius

  • Treballar les formes de salutació i comiat.
  • Adquirir coneixements de productes de mercat.
  • Aprendre vocabulari específic de diferents èpoques de l’any.
  • Desenvolupar habilitats matemàtiques: sumar, restar, etc.
  • Ampliar vocabulari
  • Millorar la dicció.
  • Fomentar la participació entre petits, joves i grans.

Material necessari

  • Material de compra

Introducció

Es fa una introducció a la dinàmica en la qual s’explica que els infants i joves han d’anar de compres a botigues (fruiteria, carnisseria, forn, ferreteria, etc.) que estan gestionades per persones grans, les quals seran les encarregades d’oferir preguntes i respostes que motivin l’aprenentatge dels infants i joves.

Es distribueixen per famílies i se’ls ofereix paper i llapis per fer la llista de la compra de la setmana.

Desenvolupament

Cadascun dels membres d’aquesta família serà el portaveu cada cop que hagi d’anar a una de les botigues i aconseguir, amb els diners que tenen, els objectes de la llista de la compra.

Alhora, els que fan de persones grans, a més d’oferir-los el que demanen, són els encarregats de parlar amb ells de diferents aspectes que els infants i joves no demanen: els poden parlar de tipus de pesos, de menjars tradicionals, de consells d’estalvi, de com s’ha encarit la vida, etc.

Si estan actuant amb adolescents, poden parlar d’experiències (i intercanviar-les), fer càlculs matemàtics, comparar amb la moneda que tenien abans, etc.

Avaluació

El que és important d’aquesta activitat és el diàleg que mantenen entre ells. Al final de l’activitat és imprescindible parlar de què han après (tant els joves com els grans). És d’aquesta manera com es realitzarà l’intercanvi intergeneracional d’informació. Si aquest no es produeix, la dinàmica no té cap sentit. 

Observació 

Cal que la participació dels grans sigui molt activa. Se’ls han d’oferir idees perquè són la clau perquè la dinàmica funcioni.

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: