Caixa de sentiments

Caixa de sentiments
Autor: Sonia López

Participants: Tants com es vulguin


Edats:
Mitjans (9 - 11 anys) - Grans (12 - 15 anys) - Joves (16 - 18 anys)


Espai: Es reservarà un espai per depositar la caixa de sentiments al centre perquè cada nen pugui anar utilitzant-la quan ho necessiti.


Durada: 1h 30m per elaborar la caixa. Després al llarg del curs es realitzaran dinàmiques per anar treballant i compartint l’itinerari d’emocions que viu cada infant

Descripció:
Els infants elaboraran una caixa de sentiments on aniran depositant tots aquells sentiments que han vivenciat, descobert o que vulguin canviar.

Objectius

Objectius per als monitors/es:

  • Ajudar a desenvolupar la competència emocional dels infants.
  • Prevenir els efectes perjudicials de les emocions negatives.
  • Acompanyar els infants al llarg del seu itinerari emocional.

Objectius per als infants o joves:

  • Adquirir un bon coneixement de les pròpies emocions.
  • Aprendre a identificar les emocions dels altres.
  • Desenvolupar habilitats per generar emocions positives.
  • Crear un mapa personal d’emocions.


Material necessari

  • Caixa de cartró (mida sabates), material escolar bàsic, papers de colors, retalls de revista, cola, tisores, pintura...

Introducció

Cada nen elaborarà la seva pròpia “caixa de sentiments” que servirà per anar guardant tot el seu itinerari emocional. Es realitzarà un taller per decorar-la de forma totalment lliure, amb papers de colors, pintures, retalls de revista... Només se’ls demanarà que reservin una part de la caixa per als sentiments “bons” i un altra part per guardar aquells sentiments considerats “dolents”.

Desenvolupament

Es realitzarà un llistat dels sentiments que coneixen i han sentit algun cop, de manera que quedaran recollits en un mural separats en dos columnes segons siguin positius i negatius. És important que l’equip de monitors parli de la importància d’aprendre a posar nom a allò que sentim en el nostre dia a dia, de la gestió de les emocions i l’empatia. 

Al llarg del curs d’esplai es dedicaran diferents sessions per tal que els infants puguin expressar els sentiments que han sentit a l’hora de realitzar alguna activitat, davant d’un conflicte o alguna cosa que els hagi passat a la família o a l’escola. Recolliran aquesta emoció escrivint-la en un paper, a través d’un dibuix, una manualitat, una fotografia, la lletra d’una cançó, etc. 

L’equip d’educadors en algunes de les dinàmiques anirà presentant emocions que no hagin aparegut al llistat inicial per tal d’anar ampliant el vocabulari emocional. Aquestes paraules s’aniran afegint al mural i l’aniran enriquint.

Avaluació

Al finalitzar del curs es realitzarà una dinàmica per tal que els infants se n’adonin de la gran quantitat d’emocions que són capaços de sentir. Se’ls pot proposar realitzar petites dramatitzacions on es representin les emocions viscudes, escriure petites cites on expliquin la importància de ser conscient de tot allò que sentim.

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: