Casa nostra

Casa nostra
Autor: Cristina Vidal (recurs publicat a la revista Estris 183)

Participants: Entre 10 i 12 participants


Edats:
Grans (12 - 15 anys) - Joves (16 - 18 anys)


Espai: Interior / exterior


Durada: 30 minuts

Descripció:
Es tracta d'una dinàmica per promocionar l'autoestima dels membres d'un grup que ja es coneixen entre ells.

Objectius

  • Fomentar la cohesió de grup.
  • Reforçar els aspectes positius de cada membre del grup.
  • Facilitar un clima satisfactori entre els integrants del grup.
  • Afavorir l'expressió verbal i emocional de tots els membres del grup.
  • Promoure l'autoestima i l'autoconcepte dels participants.

Material necessari

  • No es necessita material específic

Introducció

El monitor demana als integrants del grup que s'asseguin en rotllana i els explica la següent consigna:

"Construireu una casa! Penseu, per un moment, en les qualitats dels vostres companys i, en funció d'aquestes qualitats, cada un de vosaltres en buscarà una d'un company relacionada amb alguna part de la casa. Tots en formeu part i, per tant, serà important que garantiu que tots els companys hi quedin representats, perquè tots junts construïu aquesta casa"

Desenvolupament

Un membre del grup, el que ho desitgi, iniciarà l'activitat i exposarà la qualitat d'un altre company (B) dient, per exemple: "El Joan és una persona molt propera, que facilita que la casa estigui dempeus i, per això, li atribueixo la qualitat de fonament del grup i de la casa". El company B farà el mateix amb un altre company i així successivament fins que tots els membres del grup hagin estat definits pels companys en relació amb els elements que constitueixen una casa.

Avaluació

El monitor, una vegada hagi sentit totes les qualitats dels membres del grup, preguntarà com s'han sentit amb la dinàmica i què n'han après.

Dinàmica adaptada del llibre Castillo, S. i Sanchez, M. (2007). Animació i dinàmica de grups. Serveis socioculturals i a la comunitat. Barcelona: Altamar

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: