Colors retinguts

Colors retinguts
Autor: Jesús López (publicat a la revista Estris 171)

Participants: Tants com es vulgui


Edats:
Monitors/es


Espai: Interior


Durada: 5 minuts

Descripció:
Entendre el canvi.

Objectius

  • Reconèixer la naturalesa sobtada i imprevista dels canvis.

Material necessari

  • Cadires

Introducció

Per desenvolupar la dinàmica caldrà que l’educador/a demani als usuaris i les usuàries que s’asseguin i que escoltin atentament les instruccions de la dinàmica, sense parlar i prestant el màxim d’atenció, ja que són una mica complicades.

Desenvolupament

El educardor/a els dirà que realitzaran un joc que posarà a prova la seva memòria: hauran de ser capaços de retenir el major nombre possible d’objectes d’un color determinat. Aquest color el dirà mentre tinguin els ulls tancats i els deixarà cinc segons perquè, sense moure’s del lloc, busquin a la sala objectes del color citat. Un cop passats els cinc segons els tornarà a demanar que tanquin els ulls. Ara, amb els ulls tancats, els demanarà que aixequin la mà aquells que recorden “X” objectes d’ “X” color. Aquí sorgirà un petit conflicte! 

Passes per a l’educador/a:

Els demanarà que tanquin els ulls.En aquest moment, serà quan l’educador/a dirà que quan doni la instrucció d’obrir els ulls tindran cinc segons per retenir vuit objectes de color vermell (cal fer èmfasi quan es digui el color) presents a la sala.L’educador/a demanarà que obrin els ulls i busquin.Passats els cinc segons l’educador/a demanarà que tornin a tancar els ulls i que es mantinguin en silenci absolut. L’educador/a els formularà preguntes, i els usuaris i les usuàries només podran respondre amb la mà alçada.L’educador/a demanarà que aixequin la mà les persones que han pogut retenir vuit objectes de color blau (cal fer èmfasi quan es digui el color).Probablement, ningú no haurà pogut retenir aquest nombre d’objectes d’aquest color.L’educador/a demanarà que obrin els ulls i els preguntarà “què ha passat?”.

Avaluació

A la dinàmica, el que ha passat és el mateix que li ha passat a moltes persones que treballen per exemple a la construcció o a la indústria, que ha aparegut un canvi sense avisar. Aquestes persones havien focalitzat tota l’atenció, totes les seves energies durant molt de temps en un sector, en una cosa concreta (en el color vermell), però el mercat laboral - per exemple- ha canviat de la nit al dia, sense avisar, i ha deixat fora un munt de gent.

Probablement els nostres usuaris/àries, al final de la dinàmica, han sentit ràbia, s’han sentit decebuts amb el canvi a les normes del joc, però aquest mateix sentiment és el que actualment estan sentint moltes persones per a les quals sobtadament el panorama ha canviat i els demana nous requisits.

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: