Com dirigim?

Com dirigim?
Autor: Daniel Cañero (publicat a la revista Estris 178)

Participants: A partir de 10 participants


Edats:
Joves (16 - 18 anys) - Monitors/es


Espai: Interior


Durada: De 30 a 45 minuts

Descripció:
Pretenem analitzar quins efectes produeixen els estils educatius clàssics en els grups de joves o monitors.

Objectius

 • Analitzar els efectes dels tres estils educatius i/o d’intervenció clàssics (autoritari, democràtic i laissez-faire) en funció dels grups de treball.
 • Aprendre a adaptar l’estil d’intervenció en funció del moment del grup i l’equip.

Material necessari

 • Cartolines
 • Tisores
 • Cola
 • Regles
 • Llapis
 • Colors
 • Gomes d’esborrar

Introducció

Escollirem tres persones del grup, cadascuna de les quals representarà un estil de direcció: autoritari, democràtic i laissez-faire. A cadascú li donarem un full amb les característiques d’un estil determinat, però el grup no ho sabrà.

Desenvolupament

Dividirem el grup en tres parts. Tindran 15 minuts per construir una casa dirigits per un líder determinat que els oferirà el material i en controlarà el temps. 

Estil de direcció autoritari 

 • Indica el treball etapa per etapa sense donar idea del conjunt.
 • Se situa fora del grup en posició de superioritat.
 • Es dirigeix als individus i no al grup.
 • Elogia i renya individualment, prohibeix les distraccions i adopta un to d’autoritat.

 

Estil de direcció democràtic 

 • Indica el treball explicant-ne la finalitat i donant una idea de conjunt
 • .Anima el grup perquè s’organitzi com a tal.
 • Es dirigeix al conjunt i, de manera molt puntual, a una persona individual
 • .Afavoreix l’espontaneïtat i la interacció.No sanciona les distraccions individuals.

 

Estil de direcció "Laissez-faire"

 • Diu el que s’ha de fer indicant-ne la finalitat i el temps.
 • No mostra gaire interès pel resultat esperant que el grup resolgui els problemes per ell mateix.
 • Deixa que tot succeeixi de manera passiva i sense intervenir.

Avaluació

Quan hagin acabat tots els membres votaran de l’1 al 10 cadascuna de les cases que hauran sortit. Algunes preguntes per a l’avaluació podrien ser les següents: quina ha estat la millor casa? Qui ha acabat abans? Com s’ha sentit el grup amb el seu líder? Com s’ha sentit cada líder amb el grup? 

Es tracta de poder discutir i valorar quins aspectes positius i negatius tenen cadascun dels estils de direcció, sense caure en el simplisme que l’estil democràtic és el millor sempre, sinó que primer cal observar el grup i, en funció d’això, adaptar el nostre estil d’intervenció.

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: