Compartim vivències

Compartim vivències
Autor: Joan Sánchez

Participants: Petits grups.


Edats:
Petits (4 - 8 anys) - Mitjans (9 - 11 anys)


Espai: Indiferent


Durada: 50 minuts.

Descripció:
Els infants i/o els joves compartiran vivències i possibles actuacions a partir d'emocions.

Objectius

Objectius per als monitors/es:

  • Afavorir un clima que faciliti l’expressió iaprofundiment de les converses de cadagrup.
  • Ajudar i acompanyar els infants i/ojoves a plantejar actuacions que ajudin a generar benestar. 

Objectius per als infants o joves:

  • Augmentar el vocabulari emocional.
  • Desenvolupar consciència emocional.
  • Reflexionar per a plantejar possibles accions per ajudar- nos a gestionar les emocions.

Material necessari

  • Papers, llapis, cartolina i retoladors de colors.

Introducció

Es pregunta als infants i/o joves de l'activitat: quines emocions coneixeu? I a partir del que expressin fem una llista on l’educador/a pot afegir-ne algunes que no hagin sortit. És recomanable que el monitor/a tingui preparat vocabulari emocional per poder ampliar i enriquir  el llistat.

Desenvolupament

Dividim el grup en petits grups i seguidament, cada grup apunta en paperets les emocions comentades amb anterioritat, a cada paperet una emoció. Un membre del grup agafa a l’atzar un paperet, llegeix l’emoció que hi ha escrita i explica a la resta dels membres del petit grup quan ha sentit aquella emoció i  què creu que li aniria bé a una persona quan sent aquella emoció. Un cop a acabat d’explicar-ho, ho realitza un al- tre company/a fins que surtin totes les emocions.

Avaluació

Cada grup ha de decidir quines coses podem fer quan sentim cadascuna  de les emocions per després explicar-ho a  la resta de grups. Finalment, cada grup expressa de forma lliure i creativa en una cartolina gran allò que ha viscut en petit grup, per tal de poder-ho compartir amb la resta de companys/es.

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: