Compte que et menjaran

Compte que et menjaran
Autor: Equip docent dels cursos residencials MCECC

Participants: 30 infants dividits per grups.


Edats:
Mitjans (9 - 11 anys) - Grans (12 - 15 anys)


Espai: Exterior


Durada: 45 minuts.

Descripció:
Treball de continguts de coneixement del medi natural.

Objectius

Objectius per als monitors/es:

 • Posar en valor la rellevància de la cadena tròfica.
 • Promoure el respecte al medi natural.

Objectius per als infants o joves:

 • Treballar en equip.
 • Conèixer el funcionament de la cadena tròfica.

Material necessari

 • Ceres facials (3 colors)
 • Targetes blaves (aigua)
 • Targetes vermelles (menjar)

Introducció

Habitualment, fomentem als nostres infants i joves el respecte al medi natural anant d’excursió a la muntanya, fent campanyes de sensibilització, etcètera. Sovint, combinar continguts amb actituds  sembla  una  tasca  complicada. I si pensem en apropar aquests conei-xements a través d’un joc de rol, on els infants siguin els propis protagonistes de la història?

Desenvolupament

Per iniciar el joc de rol cal que, prèviament, escollim el nombre d’animals que volem que intervinguin en la cadena tròfica. Hem de tenir en compte que els infants es divideixen en grups i cadascun d’aquests representa un animal. En aquesta fitxa us proposem l’exemple de cadena tròfica amb tres animals (llops, gallines i cucs). 

El repte que ha d’aconseguir cada grup d’animals al finalitzar el joc és el de mantenir el nombre màxim de supervivents del seu grup tot eliminant a les seves preses, com en el regne animal. 

Per  fer-ho cal tenir en compte  que:

 • Cada animal s’identifica amb un color i símbol a la cara.
 • Cada infant disposa de tres vides. 

Durant el joc s’estableixen tres bases (espais controlats per un monitor):

 • El cementiri: Lloc on aniran els ani- mals que han estat menjats pels seus depredadors.
 • La menjadora: Espai on els animals aniran a buscar menjar.
 • El bevedor: Zona on els animals aniran a buscar aigua. 

El sistema de caça pot ser escollit pels infants dins d’aquestes tres opcions:

 • Lluita de galls.
 • Pedra, paper i tisora gegant.
 • Lluita de polzes. 

Els participants es col·loquen lliurement per l’espai de joc. Cada vegada que dos infants es trobin hauran de lluitar per la seva supervivència (amb el sistemes de caça proposats). 

Durant la caça, si guanya el depredador, la presa perdrà una vida i ho haurà d’anar a notificar al monitor del cementiri.  Si, per contra, guanya la presa, aquesta podrà marxar sense poder ser atrapada de nou pel mateix depredador. 

En el cas que un infant perdi les tres vides, haurà de quedar-se al cementiri esperant que un membre del seu grup li proporcioni aigua (targeta blava) i un altre que li doni menjar (targeta vermella) amb l’objectiu d’obtenir tres vides més. L’aigua i el menjar l’aconseguiran els infants quan vagin a buscar-ho a la base corresponent. 

Al finalitzar el temps establert per l’equip de monitors, es farà recompte dels animals vius de cada grup i el més nombrós serà el guanyador.​

Desprès cal aprofitar aquest espai per introduir conceptes i reflexions relacio- nades amb el medi natural.

Avaluació

Al finalitzar el joc de rol el grup d’infants  i monitors es reuniran per valorar com ha anat l’explicació.

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: