Construint l'esplai

Construint l'esplai
Autor: Marta Rams

Participants: Indiferent


Edats:
Petits (4 - 8 anys) - Mitjans (9 - 11 anys) - Grans (12 - 15 anys) - Joves (16 - 18 anys)


Espai: Irrellevant


Durada: 1 hora

Descripció:
A partir de materials diversos i eines d’ús bàsiques elaborarem amb les mans una figura que exemplifiqui l’esplai ideal donant resposta a preguntes i plantejaments sobre el projecte.

Objectius

  • Definir projectes per al curs.
  • Saber decidir en grup.

Material necessari

  • Tisores
  • Cola
  • Cinta adhesiva
  • Material reutilitzable

Introducció

Després d’haver situat els participants, deixarem lliurament per l’espai que construeixin l’esplai que volen. 

Desenvolupament

Podem donar consignes i fer preguntes: Què li falta a l’esplai? Quins grups hauria de tenir? Què volem fer durant aquest curs? D’aquesta manera facilitem que els participants es facin preguntes a ells mateixos i reflexionin. 

Addicionalment, si veiem que el grup no genera allò que esperàvem, podem fer grups petits per iniciar les construccions i a mitja dinàmica unir-los.

Avaluació

Situarem tots els participants al voltant de la construcció. En primer lloc i en silenci, tothom haurà d’observar-la sense fer cap valoració en veu alta. Posteriorment, seurem tots al seu voltant i valorarem l’estructura en conjunt: què hi veiem, què hi trobem a faltar, què ens agrada més i què menys. En segon terme, direm quina part hem construït, si ha estat de nova construcció o si ens hem inspirat afegint elements a la construcció d’un company i el motiu pel qual ho hem fet així. 

Finalment, conclourem amb els objectius aconseguits i analitzarem les conclusions a les quals hem arribat de l’esplai ideal que volem.

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: