Construint màquines

Construint màquines
Autor: Raquel Dolado

Participants: 20 participants


Edats:
Petits (4 - 8 anys) - Mitjans (9 - 11 anys) - Grans (12 - 15 anys) - Joves (16 - 18 anys) - Monitors/es


Espai: Interior / exterior


Durada: 10 minuts.

Descripció:
Per treballar la cooperació entre els membres del grup.

Objectius

  • Potenciar la cooperació i la participació conjunta.
  • Estimular la creativitat entre els membres del grup.
  • Fomentar la cohesió de grup.
  • Reflexionar sobre allò que cadascun dels membres aporta a un grup

Material necessari

  • No és necessari cap material específic

Introducció

El monitor o monitora demana als participants que facin grups de 5 persones i facilita la consigna següent:

“Cal que cada grup construeixi una màquina, utilitzant el cos dels seus membres (pot ser una rentadora, un tren, una bicicleta, una llàntia, etc.), de manera que cadascun d’ells sigui una part d’aquesta màquina”.

Desenvolupament

Els diferents grups van pensant quina màquina poden fer i de quina manera. Un cop han acabat tots, cada grup representa la màquina davant la resta, que l’ha d’endevinar.

Avaluació

El monitor o monitora preguntarà als participants com s’han sentit i què han après.

Cal que el monitor orienti la reflexió destacant que cada persona té unes qualitats, unes habilitats, unes capacitats, etc. de les quals es pot beneficiar i enriquir la resta del grup.

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: