Què consumeixo?

Què consumeixo?
Autor: Clara Barniol, Iris Ortega i Núria Martínez

Participants: De 10 a 30 joves


Edats:
Joves (16 - 18 anys)


Espai: Interior


Durada: 45 minuts

Descripció:
Dinàmica per a la reflexió del consum responsable i/o l’ús dels telèfons mòbils en la societat actual.

Objectius

Objectius per als monitors/es:

  • Generar un espai de reflexió sobre el consum responsable.
  • Mostrar les noves tecnologies com eines d’aprenentatge.
  • Promoure l’intercanvi d’opinions i la generació de debat. 

Objectius per als infants o joves:

  • Qüestionar l’origen de les pròpies opinions i/o interessos.
  • Ser conscient de com ens influencien altres agents i els mitjans de comunicació.
  • Conèixer alternatives per consumir de forma responsable.

Material necessari

  • Projector
  • Telèfons mòbils (un per participant aproximadament)
  • Connexió a internet

Introducció

Fins a quin punt estem influenciats a l’hora de comprar? Amb aquesta dinàmica volem que els i les joves reflexionin sobre el consum i la influència de l’entorn en les seves decisions. El mètode que utilitzarem és l’aplicació de mòbil o lloc web Kahoot, que permet crear enquestes multiresposta i observar els resultats amb un gràfic (els podem projectar). Els joves hi participaran amb el codi generat per a cadac enquesta.

Desenvolupament

Un personatge demanarà ajuda als/les joves perquè té molts diners i no sap què comprar, diu que necessita moltes coses (joies, roba, mòbil…). Es farà una enquesta de Kahoot per cada element que vulgui comprar el/la protagonista, on les opcions seran diversos models de cada objecte (Ex. Mòbil - Opcions: Iphone, Samsung…). El/la protagonista es comprarà aquells productes que hagin estat més votats pels participants.

La motivació cal que sigui molt atractiva perquè els/les joves ajudin al/la protagonista a comprar compulsivament.

Avaluació

El personatge no se sentirà bé amb tot allò adquirit, no ho necessita realment. Reflexionarem amb els/les joves sobre els productes que consumeixen habitualment, el seu origen (qui els fa, on els fa, quins materials utilitza...) i les conseqüències humanes, econòmiques i mediambientals que té la seva producció, així com quines alternatives podem utilitzar per a un consum responsable (Ex. Fairphone).

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: