Crea croma

Crea croma
Autor: -

Participants: Grups de 4 o 5 infants.


Edats:
Mitjans (9 - 11 anys) - Grans (12 - 15 anys)


Espai: Una sala.


Durada: 1h 30 minuts.

Descripció:
Elaboració d'un esquetx, notícia, reportatge o anunci utilitzant el croma.

Objectius

Objectius per als monitors/es:

  • Fomentar el pensament crític, creatiu i curós.
  • Aprendre a prendre decisions en equip.
  • Conduir el guió d'un curtmetratge amb els infants.

Objectius per als infants o joves:

  • Motivar la creativitat per elaborar notícies, anuncis i esquetxos en diferents contextos.
  • Desenvolupar les habilitats comunicatives orals.
  • Conèixer les múltiples possibilitats que ofereix el croma.


Material necessari

  • Tela croma
  • Un dispositiu mòbil o tauleta
  • Disfresses i complements.

Introducció

El croma és una tècnica audiovisual àmpliament  utilitzada  tant  en  cinema    i televisió com en fotografia, que con- sisteix a extreure un color de la imatge (normalment el verd o el blau) i substituir l'àrea que ocupava aquest color per una altra imatge, amb l'ajuda d'un dispositiu mòbil o un ordinador. Cap element de l’escena ha de ser del mateix color del fons. En vestuari, perruqueria, etc. s'han d'evitar les barres poc definides ja que serà més difícil ajustar el chroma. Habi- tualment, es fa servir verd o blau com     a color de fons ja que el vermell és el component de color més abundant de la pell humana. 

Existeix programari lliure, disposem dels editors de vídeo PITIVI i CINELERRA per editar aquestes gravacions. Aquesta activitat la podem aplicar a molts moments del curs de l’esplai o del cau per publicar notícies rellevants, teatre, esquetxos, per anunciar el nou curs d’esplai, colònies o qualsevol activitat innovadora. La proposta consisteix en fomentar la creativitat utilitzant una aplicació gratuïta en tots els dispositius mòbils per a què els infants es puguin expressar d’una manera original i transportar-los a través del croma al lloc o moment que ells i elles triïn.

Desenvolupament

Aquesta activitat la podem diferenciar en tres parts ben diferenciades per prendre consciència. 

En primer lloc, muntem l’espai de l’escenari amb la tela croma. A continuació fem grups de 4 o 5 infants. Un cop tinguem els equips, plantegem que pensin el seu guió de gravació. S’aconsella els següents punts: escollir quina escena volen, repartició de personatges, quin diàleg volen seguir, quin objectiu o missatge tindrà la seva escenificació, quins materials o disfresses necessitaran, etcètera. 

En segon lloc, procedim a la gravació. Caldrà triar alguna aplicació lliure que editi amb croma. Insereixen la imatge que han escollit per a l’escena i ja poden gravar el seu anunci, esquetx o teatre! Només caldrà perdre la vergonya i fer anar molt la imaginació! 

En tercer lloc, editem els vídeos creats. Els podem penjar en algun lloc web en el qual els usuaris poden penjar i compartir vídeos. Poden fer una sessió de videofòrum o de cinema amb crispetes i, sobretot, gaudir dels vídeos que han realitzat els companys i les companyes!

Avaluació

Cada grup ensenyarà les seves produccions a la resta de companys i de companyes com a resultat del seu treball en equip, originalitat i creativitat dins del món del cinema. Podem fer que expliquin la seva  idea,  objectiu o lema  de la seva interpretació. Finalment podem valorar tot el seu procés de creació i el producte final.

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: