Crea i destrueix!

Crea i destrueix!
Autor: Noe Bofarull (recurs publicat a la revista Estris 195)

Participants: A partir de 4 participants


Edats:
Mitjans (9 - 11 anys) - Grans (12 - 15 anys)


Espai: Interior / exterior


Durada: 1 hora

Descripció:
Es tracta de crear una petita figura de plastilina, però que després sense que els infants ho sàpiguen abans, la figura serà trepitjada i aixafada. Serà important treballar com els infants reaccionen davant la destrucció de la seva figura.

Objectius

  • Millorar la psicomotricitat fina a partir de la creació de figures de plastilina.
  • Desenvolupar la creativitat.
  • Saber reaccionar davant la destrucció d’un objecte estimat.
  • Treballar la capacitat de superació.

Material necessari

  • Plastilina
  • Paper de cel·lofana de colors

Introducció

Cada participant haurà de fer de manera individual una petita figura de plastilina. Aquesta primera part de la dinàmica pretén ser més creativa. És important no dir què farem després amb aquella figura, de manera que cada infant pugui crear sense saber què passarà després.

Desenvolupament

Un cop estiguin fetes les figures, caldrà col·locar-les sobre un tros, de paper de cel·lofana. Aquest serà el moment per aprofitar i mirar què ha creat cadascú i fer una petita observació. Posteriorment posarem un altre paper de cel·lofana a sobre de manera que les figures quedin tapades.

El següent pas és que el dinamitzador aixafi totes les figures saltant-hi a sobre. L’objectiu és que totes les figures quedin com més aixafades millor, i que acabi quedant tot ben pla. Cal que es visualitzi bé el fet que s’han aixafat totes les figures, i a més que qui les ha aixafat s’ho ha passat bé fent-ho.

Avaluació

Mentre es van aixafant les figures serà interessant veure la reacció de cada infant. A partir d’aquí serà interessant preguntar a cada infant com ha viscut el que ha passat i què farà a partir d’ara. L’infant es pot enfadar o bé entristir-se. L’objectiu d’aquesta dinàmica és entendre que pot haver-hi una altra sortida.

Sovint hi ha persones que poden destrossar allò que tu has creat, però que cal sobreposar-se i tirar endavant. I que d’allò destruït, se’n pot fer quelcom. En el procés d’aixafar s’han ajuntat totes les figures, i s’han creat uns colors i unes formes amb les quals potser podem fer-ne alguna altra creació. Dependrà de nosaltres que ens enfonsem o que ens sobreposem i tirem endavant amb allò aixafat, i que en sortim per tant més reforçats.

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: