Cridats a madurar

Cridats a madurar
Autor: Jordi Ramírez (recurs publicat a la revista Estris 190)

Participants: Tants com es vulguin


Edats:
Grans (12 - 15 anys)


Espai: Interior / exterior


Durada: 45 minuts

Descripció:
Adaptació d’una activitat per analitzar com van madurant els joves dels nostres grups a partir de preguntes que poden sorgir dels canvis que estan vivint.

Objectius

  • Sentir que estan cridats a madurar.
  • Treballar els canvis interiors i exteriors (tenint en compte l’edat).
  • Ser capaços de fer comentaris sobre els altres companys.
  • Acceptar que els altres poden tenir una altra percepció d’un mateix.

Material necessari

  • No es necessita material específic.

Introducció

És una activitat per a preadolescents per analitzar els seus canvis, potenciar l’autoobservació i la capacitat de ser crítics amb si mateixos i amb els altres, acceptant el punt de vista dels seus iguals. Calen dos espais, en un deixarem un mirall i a l’altre farem la reunió. En aquest segon espai posarem dues capses on posi ABANS i ARA, papers i llapis per escriure o dibuixar.

Desenvolupament

Fem seure el grup en forma de cercle mentre que en un altre lloc hi posem el mirall. Diem que parlarem d’algú que encara han de conèixer i que serà important per a la seva vida.

Han de sortir d’un en un allà on hi ha el mirall, on trobaran les pistes per saber de qui parlarem, que es fixin bé com és, i que en tornar no diguin res. Un cop tothom “s’hagi vist”, agafaran un paper i escriuran o dibuixaran (real o simbòlic) allò vist en el mirall, tant exterior com interior. Allò que fa referència al seu passat i al seu present, i ho deixaran a la caixa corresponent. Remarcar que és més important l’interior.

Després s’obren les caixes i es miren els papers. Entre tots han de saber qui ha escrit allò, i dir quins canvis està tenint aquell membre del grup.

Avaluació

És important el rol del monitor per estar atent a les reaccions dels membres del grup, i guiar-los en aquells aspectes on tindran més dubtes de com veuen el seu creixement. També ha d’observar i intervenir en les reaccions que van tenint a partir dels comentaris dels altres.

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: