Debat al voltant de "Pol petit"

Debat al voltant de "Pol petit"
Autor: Gerard Domingo (publicat a la revista Estris 176)

Participants: Entre 20 i 25 participants


Edats:
Joves (16 - 18 anys)


Espai: Interior


Durada: 1 hora

Descripció:
A partir de la cançó Pol Petit reflexionar al voltant de la paradigmàtica situació que viuen avui en dia els infants de la nostra societat que ocupen el seu temps lliure amb infinitat d’activitats extraescolars.

Objectius

  • Reflexionar al voltant de la situació dels infants davant de les expectatives dels adults
  • Oferir nous models de com han de viure els infants el seu temps lliure
  • Proposar idees que permetin l’adquisició de noves perspectives davant d’aquesta situació relacional
  • Treballar les competències bàsiques per a poder desenvolupar un debat constructiu


Material necessari

  • Radio CD o guitarra
  • Folis
  • Bolígrafs

Introducció

Escoltar la cançó d’en Pol Petit. Podem fer-ho a través d’una reproducció amb CD o si algú domina la guitarra, a través de la interpretació d’aquesta. Entregar a cada participant un full amb la cançó. Cantar-la i aprendre-la.

Desenvolupament

La lletra és la següent:

POL PETIT (N’GAI N’GAI)

[Do][Fa]
[Do][Fa]

[Do]Dies fets d'angoixa
[Fa]carrers plens de [Do]por
[Fa]gent sense espe[Do]rança
[Rem]ciutats sense [Sol]cor

[Do]nens petits que creixen
[Mi]amb el cor gla[Lam]çat
[Fa]son joguines
[Sol]que els grans hem tren[Do]cat

Ei [Fa]Pol petit a[Sol]gafa la gui[Do]tarra cada [Lam]nit
surt [Fa]al carrer i [Sol]canta una can[Do]çó
Canta ben fort i digues la veritat sense cap por
Ei Pol petit també cantaré jo.

Et diran que les guitarres
et diran que les cançons
son només per divertir-te
i que no has de buscar raons

Però no deixis que t'enganyin
qui diu això no et vol bé
cal que surtis
a cantar al carrer

Ei Pol petit …
Ei Pol petit …
Ei Pol petit també cantaré jo.

Pol [Fa]petit[Sol], Pol pe[Do]tit…[Lam]
Ei Pol petit també cantaré jo.

Pol petit. Barres i Birres (1992) Jordi Bastard

Un cop cantada demanarem als participants què explica la lletra. Extraurem l’informació més objectiva possible

Després individualment reflexionaran al llarg de 6 minuts sobre el sentit de la lletra anotant en un full aquelles idees que se’ls hagi acudit.

Posteriorment, fent grups de 4/5 persones, comentaran durant 6 minuts les idees que han recollit, intentant extreure conclusions més àmplies i oferint matisos.

Exposarem al gran grup aquelles idees o punts de vista per grups, respectant-ne les explicacions.

En aquest punt els monitors/es hauran de guiar un debat on cada participant pugi expressar-se lliurement a partir de les idees que han sortit.

Poden incitar-los preguntant:

  • Per què creieu que els infants tenen el seu temps lliure tant ocupat? Quin és el motiu?
  • Penseu que molt adults projecten les seves pròpies expectatives sobre els fills/es? Per què? Què volen aconseguir? 

O també utilitzar el recurs de copsar algunes de les idees expressades per el grups i pregunta’ls-hi. Per què creieu això que heu dit ....?

Una bona idea seria que algun participant realitzi la tasca de secretariat. Consistirà en anar anotant en un full totes aquelles idees que resultin interessants. Per tancar el debat, aquesta persona exposa totes les idees que han sortit. Això servirà per a que tothom tingui consciència de totes les aportacions que s’han fet i millori la satisfacció general.

Avaluació

En aquesta activitat avaluarem el grau de participació i sobretot l’ús correcte de les competències necessàries per a realitzar un debat.

Veurem si hem assolit els objectius plantejats en l’activitat. 

És ideal per a joves que tinguin perspectiva d'arribar a ser monitors/es.

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: