El director d'orquestra

El director d'orquestra
Autor: -

Participants: Entre 12 i 20 persones


Edats:
Petits (4 - 8 anys) - Mitjans (9 - 11 anys)


Espai: Exterior o interior.


Durada: 3 minuts per ronda.

Descripció:
Joc tradicional de rotllana i d'imitació.

Objectius

Objectius per als monitors:

  • Evitar que s’estableixin rols de lideratge molt marcat.
  • Potenciar el treball en equip entre els participants. 

Objectius per als infants o joves:

  • Qui la para haurà de descobrir qui dirigeix l’orquestra.
  • Tenir en compte les necessitats dels participants segons la discapacitat.

Material necessari

  • Cap

Introducció

Aquest és un joc d’enginy que consisteix en descobrir qui ha iniciat la sèrie de ritmes.

Desenvolupament

Mentre un s’allunya de la rotllana (surt fora de la sala), els qui es queden a la rotllana han d’escollir, en secret, una persona del grup que serà el director o directora d’orquestra. Aquest comença a fer una acció repetidament que tots han d’imitar i que va canviant regularment (ex: picar de mans, treure la llengua, moure el cap,...). Entra qui està fora, es col·loca al mig i ha d’endevinar qui és el director o directora d’orquestra. Si ho endevina entra a formar part de la rotllana. Llavors, es tria una altra persona perquè descobreixi el nou director o directora.

Avaluació

  • En el cas de discapacitat física es pot fer asseguts al terra i/o en cadires.
  • Garantir que es facin moviments que tothom pugui fer i delimitar-los a 3-4 en el cas de discapacitat intel·lectual.

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: