Donem un cop de mà

Donem un cop de mà
Autor: Xavi Villalvilla

Participants: Tants com es vulguin


Edats:
Joves (16 - 18 anys)


Espai: Preferentment interior


Durada: 1 hora i 30 minuts

Descripció:
Iniciem el curs o el trimestre amb el grup de joves i, amb aquesta activitat, busquem que treballin la seva implicació social amb l’entorn més proper mitjançant la creació d’una iniciativa per a col·laborar amb alguna entitat o projecte del barri o la ciutat.

Objectius

  • Conèixer diverses entitats i iniciatives del barri/ciutat.
  • Crear noves iniciatives d’implicació social al barri.
  • Treballar el consens del grup en la presa de decisions.

Material necessari

  • Informació d’entitats i projectes del barri.

Introducció

Per poder prendre una decisió de grup, caldrà conèixer bé a quines iniciatives del barri ens podem sumar com a grup i què podem oferir. Per tant, en primer lloc lliurarem als joves diversos fulls informatius i notícies de premsa sobre entitats i iniciatives que tenim ben a prop. També podem posar algún vídeo de presentació d’alguna entitat, o notícies dels canals locals on en parlin. Amb tot, els joves tindran una visió general de les principals organitzacions o projectes que tenen al voltant.

Desenvolupament

Amb la informació rebuda, farem una primera ronda d’opinions en la qual els joves en seran els principals actors. Cada jove podrà exposar quina entitat o projecte li agrada més i per què. Un cop exposats els arguments, serà el moment de treballar per arribar al consens sobre quina entitat o projecte tindrà la nostra col·laboració com a grup de joves. El procediment ideal seria el consens pur, és a dir, parlar-ho i entre tots arribar a un acord. En cas que no sigui possible sempre podem recórrer a la votació. 

Un cop decidit el projecte on volem col·laborar cal determinar el com volem fer-ho. Què podem fer per ajudar al seu desenvolupament? Quines necessitats podem resoldre amb la nostra ajuda? En aquest moment, podem distribuir el grup gran en diversos grups de 4-5 persones per tal que cada grup faci una proposta de projecte de col·laboració. Després, cada grup en farà una exposició i, finalment, entre tots decidirem què volem fer per donar suport a aquest projecte o entitat. 

Avaluació

Amb tot decidit, donarem per finalitzada l’activitat i, per a una posterior, organitzarem una visita a l’entitat per a explicar-los la iniciativa proposada i veure si la podem tirar endavant.

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: