El Blues d'en...

El Blues d'en...
Autor: Raül Hernández (recurs publicat a la revista Estris 176)

Participants: De 6 a 14 participants


Edats:
Grans (12 - 15 anys) - Joves (16 - 18 anys)


Espai: Interior / exterior


Durada: Aproximadament 4 hores, repartides en 3/4 sessions diferents

Descripció:
Creació d’una composició musical propia a partir d’una estructura musical preestabler-ta i senzilla ( Blues).

Objectius

  • Millora de la capacitat d’expressió dels estats emocionals i la identificació dels propis pensaments i sentiments, alhora que s’augmenta l’acceptació dels sentiments de l’altre i la relació empàtica.
  • Augment de l’autoestima i de les experiències d’èxit davant els iguals i davant del grup d’adult de referencia ( monitors, pares, educadors,etc…).
  • Augment del sentiment de pertinença a un grup, a través d’una composició de propia creació que pot ajudar a identificar-se amb el grup d’iguals i reforçar els vincles dels membres que l’integren..

Material necessari

  • Un instrument que dirigeixi i mantingui l’estructura armònica ( guitarra, teclat,…)
  • Instruments d’acompanyament de percussió menor ( shakers, panderetes, …)
  • Llapis
  • Fulls en blanc
  • Algun aparell que permeti enregistrar veu

Introducció

Presentem l’activitat i introduim el genère del Blues a través d’un cançó. Aprofitem per explicar l’origen del blues i contextualitzar la necessitat d’expressar-se que els pioners d’aquest gènere tenien.

Desenvolupament

Seguidament, i amb l’ajuda d’una guitarra o un altre instrument armònic, els hi presentarem l’estructura de 12 compassos de Blues. Els hi oferirem frases incomplertes i els hi demanarem que les acabin amb paraules. Si veiem que tenen facilitat per fer-ho, els hi donarem la possibilitat de crear frases senceres i els ajudarem perquè aquestes siguin estètica i metricament atractives.

Una vegada finalitzat la creació de la lletra, els hi oferirem la possibilitat d’acompanyar amb instrumentació de percussió la cançó alhora que canten.

Quan aquest estigui consolidat, plantejarem la possibilitat d’enregistra la composició i els hi explicarem que d’aquesta manera podem ensenyar als amics i/o familiars el treball que s’ha fet. 

L'estructura de blues

I7  I7  I7  I7

IV7  IV7  I7  I7

V7  IV7  I7  V7 

Exemple de blues en C

C7  C7  C7  C7

F7  F7  C7  C7

G7  F7  C7  G7

Avaluació

Aquest procès de creació permet vincular als joves amb les activitats que realitzen i ofereixen la possibilitat d’expressar-se d’una manera diferent.

Es possible, que inicialment es presentin resistencies alhora de fer aportacions. Cal dir que es en aquest punt, l’intervenció del monitor és clau. En aquest sentit, el fet d’oferir estructures, per exemple en la tornada, en un motiu musical o frase, ajuda a adquirir confiança i avançar en el procès creatiu.

Els valors adquirits són molts. Destequem 3:escoltar a l’altre, aceptar les pròpies creacions i les dels altres i ser coneixedors de les dificultats dels esclaus afroamericans de principis de segle.

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: