El càsting de l'autoestima

El càsting de l'autoestima
Autor: Xavi Villalvilla

Participants: De 8 a 15 persones.


Edats:
Petits (4 - 8 anys) - Mitjans (9 - 11 anys) - Grans (12 - 15 anys)


Espai: Interior


Durada: 90 minuts.

Descripció:
Dinàmica per a treballar l'autoestima mitjançant la pròpia percepció i la dels companys del grup.

Objectius

Objectius per als monitors/es:

  • Afavorir el treball de l'autoestima personal i grupal.
  • Treballar la cohesió del grup.
  • Emfatitzar les qualitats positives de tots els membres del grup. 

Objectius per als infants o joves:

  • Conèixer les pròpies qualitats personals més positives.
  • Observar quines qualitats veuen els altres en mi.
  • Valorar les qualitats dels companys.
  • Augmentar la confiança en un mateix.


Material necessari

  • Paper
  • Bolígrafs
  • Smartphones i tauleta o televisió per visionar els vídeos finals

Introducció

El monitor/a explica als participants que en unes setmanes començarà un programa a la televisió i que des de la productora s'han posat en contacte amb l'esplai o cau per oferir que els joves hi participin. Per tal de valorar les seves possibilitats de participació, cal que facin un vídeo de cadascú que enviaran a l'equip de càsting del programa perquè prengui una decisió.

Desenvolupament

Per tant, cal fer un vídeo de cada membre del grup tot destacant les seves qualitats personals. Com ho farem? Primerament, cadascú pensarà les que considera que són les seves virtuds i elements positius de la seva personalitat, relació amb els altres, caràcter, etc. Ho apuntarà tot en un paper i pensarà com ho explicarà tot al seu vídeo.

Un cop cadascú ha pensat en les seves pròpies qualitats, serà moment de reunir a tot el grup. Aleshores, el monitor dirà el nom d'un dels joves i tots els altres li hauran de dir quines qualitats positives veuen en ell. Cadascú afegirà al seu paper les qualitats que han afegit els altres i que ells no havien considerat. Finalment, cada jove tindrà al seu full les qualitats pensades per ell mateix i les afegides pels companys.

Serà el moment d'agafar un smartphone perquè cadascú es presenti tot parlant de les qualitats apuntades.

Avaluació

Després de fer totes les gravacions individuals, en una tauleta, smarpthone o televisor posarem en comú tots els vídeos. D'aquesta manera, ja tindrem tot el material per enviar a la productora. Amb aquesta dinàmica, els joves hauran treballat la seva autoestima tot posant en valor les seves qualitats i, a més, observant quins aspectes positius veuen els seus companys en ells.

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: