El museu dels autòmats

El museu dels autòmats
Autor: Xavier Serrat i(recurs publicat a la revista Estris 195)

Participants: Mínim 10 participants a partir de 8 anys.


Edats:
Mitjans (9 - 11 anys) - Grans (12 - 15 anys) - Joves (16 - 18 anys)


Espai: Interior, sala relativament àmplia i, a poder ser, diàfana.


Durada: 15 minuts

Descripció:
Es crea un museu d’estàtues que reaccionen a una indicació donada (autòmats).

Objectius

  • Prendre consciència de les possibilitats expressives del cos humà.
  • Respectar els companys (el seu cos, les seves idees...).
  • Assumir diferents rols.
  • Viure la creativitat de forma lúdica.

Material necessari

  • No es necessita material específic.

Introducció

El monitor demana que es facin parelles i demana que un col·loqui el cos de l’altre en una posició determinada. Les estàtues formaran un museu. Els escultors es convertiran en visitants, abans, però, cada escultor haurà de deixar al terra, al davant del company, un tros de paper en el qual hi ha escrita una indicació determinada (Per exemple: “Canta’m una cançó”; Digue’m guapo/a”; “Fes-me un petó a la galta esquerra”; “Toca’m el nas”, etc.).

Aquesta indicació estarà adreçada als visitants posteriors. Abans de marxar, els escultors diran a les escultures com han de reaccionar. Per exemple, “Quan et cantin una cançó, posa’t a ballar”; “Quan et diguin guapo/a, posa cara de fàstic”, etc.

Desenvolupament

En el moment que el monitor veu que totes les estàtues estan a punt crida “Museu!” i tots els escultors es converteixen en els visitants del museu que interactuen amb les estàtues.

Avaluació

Un cop cada escultor ha visitat totes les estàtues dels altres, el monitor demana que cada parella es canviï el rol i adverteix que no es poden repetir ni les figures, ni les indicacions, ni les reaccions de les estàtues.

Advertiments:

1) Amb el grup d’adolescents és recomanable que els monitors recordin que les postures han de ser sempre respectuoses. És una bona oportunitat per a treballar aspectes com el respecte i l’empatia.

2) Si l’activitat es repeteix, es recomana canviar les parelles un cop els dos membres hagin exercit els dos rols.

3) Amb els més petits o en grups poc avesats a aquesta mena d’activitats es poden proposar tipus de figures (animals, personatges històrics, personatges de cinema...).

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: