El Passaparaula de les qualitats

El Passaparaula de les qualitats
Autor: Lioba Vilarasau (publicat revista Estris 195)

Participants: Un mínim de dos i un màxim de cinc.


Edats:
Grans (12 - 15 anys) - Joves (16 - 18 anys)


Espai: Interior, preferiblement tranquil


Durada: 15 minuts

Descripció:
En aquest joc buscarem que els infants pensin aspectes positius d’un mateix i fomentarem la col•laboració entre ells.

Objectius

  • Afavorir l’autoconeixement dels infants.
  • Incrementar l’autoestima personal.
  • Centrar el pensament en aspectes positius de la pròpia persona i els altres.
  • Generar relacions positives entre els infants.
  • Divertir-se!

Material necessari

  • Papers i retoladors i/o bolígrafs.

Introducció

Repartirem els fulls i bolígrafs o retoladors als infants i els demanarem que agafin les lletres del seu nom i primer cognom i en facin un cercle, a mode del programa de televisió “Pasapalabra”.

Desenvolupament

Començarà un dels infants i haurà de pensar i apuntar una qualitat pròpia i real per a cadascuna de les lletres del seu cercle. Quan no n’hi vingui cap en ment podrà demanar “Passaparaula”, perquè continuï el següent company. Així es van fent rondes fins que cadascú acaba completant el seu cercle. No es poden repetir qualitats ni en un mateix ni entre infants. Els educadors haurem de fomentar que s’ajudin entre ells. Guanya el primer que acaba el cercle.

Avaluació

Tot i ser una activitat competitiva, el fet que cada infant tingui més o menys lletres en el seu nom i que es puguin ajudar entre ells, fa que puguem relativitzar aquest fet i convertir-la en un joc més aviat de foment de la col·laboració.

En acabar, preguntarem als nens i nenes si els ha agradat pensar aspectes positius sobre un mateix, si els ha estat fàcil pensar-ne o bé els ha costat i demanarem per què creuen que ha estat així. També podem preguntar si els ha estat més fàcil pensar en qualitats pròpies o dels demés, i si han descobert, amb l’ajuda dels seus companys, nous aspectes d’un mateix que desconeixien.

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: